Norge

Bred politisk enighet: Nei til villsvin i Norge

Stortinget er samstemte i at villsvin er uønsket i Norge. Samtidig mener de at Sverige gjør fullstendig uttak vanskelig.

Norske politikere vil ikke ha villsvin i Norge.
  • og NTB

Til Nationen sier landbrukspolitisk talsperson i Senterpartiet, Geir Pollestad, at de er bekymret for villsvinbestanden i Norge.

– Vi vil avvise alle forslag om forvaltning av arten. Det må på plass en utryddingsplan. Villsvin er en fremmedart og skal skytes – ikke forvaltes, sier Pollestad.

  • Vil utestenge nesebjørn, villsvin, argentinamaur og sibirekorn

Pollstad mener også at norske myndigheter må legge press på Sverige for å få dem til å redusere eller fjerne bestanden.

Nationen har også vært i kontakt med de andre partiene på Stortinget som alle er bekymret for utviklingen av villsvinbestanden. Samtidig mener de det kan være vanskelig å gjøre noe med. Arten har nemlig ikke status som uønsket i Sverige.

– Det er en stor utfordring at Sverige ønsker å ha en bestand. Dette gjør det, på grunn av lang og åpen grense, vanskelig å hindre spredning til Norge, sier Morten Ørsal Johansen i Fremskrittspartiet.

Han oppfordrer derfor til jakt på villsvin for å holde bestanden nede.

I Danmark har man blant annet bestemt at det skal settes opp gjerder på grensa til Tyskland for å unngå at villsvin kommer inn.

Les mer om

  1. Nationen
  2. Natur