Norske veier stadig blant de dårligste i Europa

Norge har rykket forbi Albania. Men nesten alle andre europeiske land får bedre hovedveier raskere enn Norge.

Svingete og med lav gjennomsnittshastighet. Slik beskrives norske hovedveier - her E18 forbi Sandvika.

Årets store veikonferanse i Norge åpner i Oslo tirsdag. Der legger arrangøren, Opplysningsrådet for Veitrafikken, frem en flunkende ny rapport med status for norske hovedveier.

Den forrige, fra 2008-2009, viste at Norge lå svært dårlig an sammenlignet med mange andre europeiske land.

Den nye viser at Norge har tapt terreng, til tross for et større trykk på vei— og jernbaneutbygging, og til tross for milliardsummene som pøses inn i norsk samferdsel.

Nest sist på listen over 17 europeiske land

Det er Rambøll som har sett på europeisk veikvalitet, ved å sammenligne gjennomsnittshastigheten på Europavei-strekningene i til sammen 17 land.

Rapporten viser at Norge har rykket forbi Albania, og at vi dermed ligger nest sist på listen. Det skyldes at gjennomsnittshastigheten i Albania har gått merkbart ned, siden 2008-2009.

  • I Norge ligger gjennomsnittshastigheten nå på 70,3 km/t - opp 3,9 km/t siden sist.
  • Portugal topper listen med 117,9 km/t - opp 20 km/t siden sist.
  • Tyskland er nummer to, med 114,2 km/t - opp 5,6 km/t siden sist.
  • Danmark er best av de nordiske landene på åttende plass, med 102,4 km/t i gjennomsnitt - opp 7,6 km/t siden sist.
  • Sverige er nummer ti med 99,8 km/t - opp 11 km/t siden sist.
  • Finland er nummer 14 med 89,4 km/t - opp 10,3 km/t siden sist.
    Du kan studere hele listen lenger ned i artikkelen.

- Bryter med veiavtale Norge har inngått

— Trafikken suser forbi oss på et langt mer effektivt hovedveinett i nærmest alle sammenlignbare europeiske land, sier leder Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

— Vi forbedrer oss betydelig saktere i Norge enn i høyst sammenlignbare land som Polen, Portugal, Irland, Finland og Sverige, sier han.

— Den lille bedringen skyldes bedre Europaveier, særlig E6 fra Svinesund til Hamar og E18 gjennom Vestfold. Men økningen samlet sett er påfallende liten. Vi makter fortsatt ikke å forbedre oss slik andre land gjør, sier Thorsen.

— Med en gjennomsnittlig hastighet på ca. 70 km/t på landets viktigste veinett, Europaveinettet, tilfredsstiller vi ikke dagens krav til effektivitet i transportsystemet. Vi oppfyller ikke AGR-kravene, en europeisk avtale om hvordan Europaveinettet skal være, sier han.

Avtalen har eksisteret siden 1950, Norge ble med i 1992.

  • I mars skrev Aftenposten at ett av Norges mest sentrale veiprosjekter - E18 mellom Akershus og Østfold - ligger an til å bli stoppet.
Les også

Bygger Norges bredeste bro -så stanser utbyggingen

Vitkig årsak: Norske hovedveier veldig svingete

Ifølge Rambøll er avviket fra en rett linje på veinettet i Norge 55 prosent, mens det i Sverige og Finland er på ca. 15 prosent.

— Noe av årsaken til at vi ikke scorer høyere enn andre land i Europa er at vi ikke har satset nok på å bygge ut gode hovedkorridorer, sier Thorsen.

— Selv om enkelte strekninger i Norge nå har 110 km/t er det fortsatt mange steder der anbefalt fartsgrense er 60 km/t, og lavere, sier han.

Handler dette mye om europeisk råkjøring?

- Hvordan er målingene gjort?

— Utgangspunktet er GPS-målinger gjort med systemene TomTom og Google i 2015.

— Sier ikke dette også mye om hvordan folk kjører i de ulike landene?

— Det kan vi ikke se helt bort fra, men det sier enda mer om at veistandarden er langt bedre i mange europeiske land enn her hjemme. Man har effektive veisystemer som både ivaretar sikkerhet og skaper et effektivt hovedveinett. Dette gjør at hastigheten også kan økes.

- Er det et mål i seg selv å øke gjennomsnittshastigheten, invitere til råkjøring?

— Nei. Råkjøring er ikke et mål for noen i noe land. Det aller viktigste er å jobbe for å nå Nullvisjonen, og at antall ulykker går ned. Et bedre hovedveisystem er et viktig bidrag for å nå denne visjonen, og rapporten viser at man har veisystemer som i sin utforming gir gode og sikre veier.

— Da kan man også tillate høyere fartsgrenser på utvalgte strekninger, sier Thorsen.

– Samtidig med at hastigheten på Europaveinettet har økt siden 2009, har det i samme periode vært en kraftig reduksjon i antall ulykker både i Norge og Europa generelt. Det skyldes primært at de fleste Europaveiene er motorveier med separert trafikk, og at veiene har blitt bedre, sier Thorsen.

Her er listen med europeisk gjennomsnittsfart

Portugal : 117,9 km/t

Tyskland: 114,2 km/t

Kroatia: 112,3 km/t

Frankrike: 112,3 km/t

Spania: 111,7 km/t

Italia: 105,6 km/t

Østerrike: 102,8 km/t

Danmark: 102,4 km/t

Storbritannia: 101,9 km/t

Sverige: 99,8 km/t

Ungarn: 99 km/t

Polen: 97,9 km/t

Sveits: 93,9 km/t

Finland: 89,4 km/t

Irland: 88,0 km/t

Norge: 70,3 km/t

Albania: 56,5 km/t

Miljøfartsgrensen kan få et comeback i Oslo:

Les også

Oslo-byrådet og Veivesenet ivrer for gjeninnføring, NAF mener det er meningsløst. Les om argumentene her

Albania lå an til å få bedre hovedveier, raskt, skrev Aftenposten i 2008. Se hva prognosene for motorveier sa den gang: