Norge

Skal utnevne nytt barneombud: Helleland er inhabil. Settestatsråden er tidligere byrådskollega med profilert søker.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (t.v.) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (begge fra Høyre) har et nært vennskapsforhold. Her fra FNs kvinnekonferanse i New York i mars. Nå vil Øystein Eriksen Søreide, mannen til utenriksministeren, bli nytt barneombud. Departementet Helleland leder skal forberede saken.

Høyre-politikeren Øystein Eriksen Søreide (49) er mannen til Regjeringens utenriksminister. Nå vil han ha jobben som nytt barneombud. Det har skapt utfordringer for statsministerens parti.

 • Andreas Bakke Foss
  Andreas Bakke Foss
  Journalist

Før 25. juni skal Regjeringen ansette nytt barneombud. Aftenposten har tidligere omtalt at det blant de 67 søkerne til stillingen som barn og unges talsperson er flere profilerte søkere.

Barneombudet utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på seks år. Det er Barne- og likestillingsdepartementet som forbereder saken og innstiller kandidaten.

Embetsverket i departementet, som ledes av Høyre-statsråden Linda Hofstad Helleland, har alt intervjuet noen få kandidater.

Men nå har et navn på søkerlisten skapt utfordringer for både Helleland og Regjeringen.

Nært vennskap til utenriksministeren

For på listen blant de 19 mennene og 48 kvinnene som vil ha jobben står den profilerte Høyre-politikeren Øystein Eriksen Søreide (49).

Han er gift med nåværende utenriksminister fra Høyre, Ine Eriksen Søreide, som statsråd Helleland har et nært vennskapsforhold til.

Vennskapsforholdet har vart siden begynnelsen av 2000-tallet, og de treffes i private sammenhenger.

Fra 2013 til 2015 var Øystein Eriksen Søreide byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, der også Anniken Hauglie var byråd.

Justisdepartementets lovavdeling mener at barne- og likestillingsministeren er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for å delta i avgjørelsen om ansettelse av barneombud.

På grunn av sin tilknytning til Øystein Eriksen Søreide erklærte dermed Helleland seg inhabil ved ansettelse av nytt barneombud.

Ifølge departementet har hun ikke vært involvert i ansettelsesprosessen utover å gjøres kjent med søkerlisten.

 • Flere kjente på søkerlisten: Profilert 22. juli-aktor vil bli nytt barneombud

Settestatsråd var kollega i byrådet

Statsminister Erna Solberg (H) avgjorde tidligere denne uken at Høyre-kollega og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skulle oppnevnes som settestatsråd for ansettelsen.

Statsministeren mener likevel at saken på vanlig måte kan forberedes av embetsverket i Barne- og likestillingsdepartementet.

«Embetsverket forbereder saken for statsråden, men politisk ledelse i BLD har ikke vært involvert i prosessen annet enn å få seg forelagt søkerlisten», skriver Barne- og likestillingsdepartementet i en e-post til Aftenposten.

Mannen til Høyres utenriksminister Ine Eriksen Søreide (t.h.) vil bli nytt barneombud. Parti- og statsrådskollega Anniken Hauglie (t.v.) skal lede prosessen med å innstille til statsråd hvem som skal få jobben. Her er de to på Stortinget denne uken.

Profilert politiker i Høyre

Øystein Eriksen Søreide ønsker ikke å kommentere saken, men sier til Aftenposten at han legger til grunn at «prosessen gjennomføres på en objektiv og ryddig måte.»

Eriksen Søreide var i 2002 til 2008 sjefsekretær i Oslo Høyre og har også vært daglig leder i Høyres valgfond. Fra 2013 til 2015 var han byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo kommune.

Den posten tok han over etter Anniken Hauglie, som i 2013 byttet post i byrådet og ble byråd for kunnskap og utdanning i Oslo. Søreide og Hauglie satt sammen i byrådet til Stian Berger Røsland i to år, til valget i 2015.

I dag er han bydelsdirektør i Bydel Grorud i Oslo.

Høyre-statsrådene Anniken Hauglie (t.h.), Linda Hofstad Helleland og Jan Tore Sanner under Høyres landsmøte på Gardermoen 8. april.

Både Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og Statsministerens kontor (SMK) avviser at Hauglie er inhabil.

«Før Hauglie ble oppnevnt som settestatsråd gikk hun gjennom den offentlige søkerlisten. Hun er ikke inhabil i forhold til noen av søkerne på listen. Det gjelder også Søreide. Hauglies vurdering er at hun ikke har noen relasjon til Søreide som utfordrer hennes habilitet.», skriver Nina Kraugerud Ertzaas, kommunikasjonssjef i ASD i en e-post til Aftenposten.

«Statsråd Hauglie er ikke inhabil i forhold til søkerne på listen», skriver Tor Borgersen, kommunikasjonsrådgiver ved Statsministerens kontor (SMK).

Han bekrefter at det var Hauglie selv som vurderte sin egen habilitet, ikke lovavdelingen.

I debatt med utenriksministeren

Barneombudets viktigste oppgave er å passe på at Regjeringen og andre som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen, og at barn og unges rettigheter i blir fulgt.

Barneombudet har tidligere vært i skarp debatt med utenriksministeren og UD. Senest i spørsmålet om norske barn skal ha mulighet til å bringe klager til FNs barnekomité.

SMK svarer slik på om statsministeren mener det er uproblematisk dersom situasjonen blir den at vedkommende som er barneombud også er gift med en statsråd i regjeringen.

«Prosessen med å ansette barneombud er ennå ikke avsluttet. Når barneombud blir ansatt må statsrådene i den enkelte sak på vanlig måte vurdere sin habilitet.»

På spørsmål om begrunnelsen for at Høyre-statsråd Hauglie ble valgt som settestatsråd, og om det ble vurdert å ha en settestatsråd fra et annet parti i regjeringen fordi en av søkerne er en profilert Høyre-politiker, svarer SMK at valg av settestatsråd vurderes skjønnsmessig fra gang til gang uten formaliserte kriterier.

Les mer om

 1. Barneombudet
 2. Høyre (H)
 3. Anniken Hauglie
 4. Linda Hofstad Helleland
 5. Erna Solberg
 6. Barne- og likestillingsdepartementet