Norge

Forsvarssjefen: Vårt handlingsrom er redusert

Om det ikke kommer flere hundre millioner kroner ekstra i året vil planlagte og viktige tiltak i Forsvaret bli stanset. Det sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Under en militærøvelse i 2015 deltok forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen selv, sammen med soldater fra den vernepliktsbaserte 2. bataljon.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

– Forsvarets handlingsrom er blitt mindre, sa forsvarssjefen i sin årlige tale i Oslo Militære Samfund mandag kveld.

Forsvaret har fått et økonomisk løft. Men forliket om langtidsplanen i Stortinget øker prisen for den daglige driften med flere hundre millioner kroner.

– Jeg forutsetter at disse kostnadene dekkes utenom satsingen på langtidsplanen, sa Bruun-Hanssen.

Dersom det ikke skjer blir det en stor ubalanse mellom oppgavene Forsvaret er pålagt av Stortinget, og pengene det har til rådighet, hevder Bruun-Hanssen.

I alt 25 enkelttiltak skal bidra til å styrke Forsvarets operative evne, kampkraft og bærekraft, med blant annet nye stridsvogner, nytt artilleri, kampluftvern til Hæren og langtrekkende presisjonsvåpen.

Tviler på at eldre våpen holder til de erstattes

Mindre handlingsrom er en følge av at det økonomiske løftet er øremerket til enkelte tiltak, og at mye annet skal finansieres ved at Forsvaret må spare inn store summer i egen virksomhet.

– Deler av materiellet vårt er meget gammelt og det er svært utfordrende å anskaffe reservedeler. Det er derfor en risiko for at vi ikke klarer å holde alle (våpen) systemene operative frem til erstatninger er på plass, sa Bruun-Hanssen.

  • Forsvaret sier at «kontrakten er brutt». Men her lander likevel mareritthelikopteret NH90.

«Øvelse Zapad lignet en storstilt forsvarskamp»

Det har vært hevdet at Russland under høstens store Zapad-øvelse i praksis trente på angrep mot blant annet mål i Norge.

Om Russland sa Bruun-Hanssen i sin tale:

– Øvelse Zapad lignet en storstilt forsvarskamp fra nordområdene, via sentralavsnittet, til Svartehavet. Øvelsen viser at Russland ser USA og NATO som en konkurrent, og de er beredt til å forsvare sine interesser langs hele grenseområdet samtidig.

Han sa også dette om Russland:

– Landet er ikke fienden eller en direkte militær trussel mot NATO, men er en konkurrent med andre interesser og verdier enn vi har i Vestens sikkerhetsfellesskap. Situasjonen skaper usikkerhet og svekker den forutsigbarheten vi har kjent i Europa de siste 25 årene.

– Russland har fortsatt sin modernisering av militærmakten med økt fokus på langtrekkende presisjonsvåpen, reaksjonsevne og mobilitet. Utplassering av de moderne våpnene langs hele grensen mot Europa kan sees som defensive tiltak. På grunn av rekkevidden til våpnene kan det imidlertid også tolkes som en nektelse av NATOs bevegelsesfrihet over store geografiske områder, sa Bruun-Hanssen.

Spesielt er han bekymret for måten russiske ubåter opererer på. Det bekymrer flere NATO-land.

Fra øvelse Zapad i Russland i september.

Slik møter NATO situasjonen

Som eksempler på måten NATO svarer på Russlands opptreden listet forsvarssjefen opp styrker i Baltikum og svartehavsregionen.

Han sier at nye forsvarsplaner er lagt, som også inkluderer Norge.

Bruun-Hanssen kommenterte også kvinner i Forsvaret:

– Jeg får ingen tilbakemeldinger på at kvinner svekker Forsvarets operative evne. Tvert imot både ser og hører jeg om dyktige kvinner som løser krevende oppdrag sammen med sine mannlige kolleger.

Om mobbing, som fortsatt er et betydelig problem sa han:

– Vi har nulltoleranse mot alle former for trakassering. Det betyr vi aktivt må forebygge og forhindre slik oppførsel. Den forulempede må si fra. Den som bivåner trakassering må gripe inn, og vi som ledere må ta tak i hendelsene umiddelbart.