Norge

Penicillin best i behandling av borreliose

Årlig blir 7000 norske pasienter behandlet for borreliose med det karakteristiske utslettet. En norsk studie viser at alminnelig penicillin er beste behandling.

7000 pasienter behandles etter at de er bitt av flått og har fått lignende eller annet utslett. Nå slår en norsk forsker fast at penicillin er beste behandling.
 • Tine Dommerud
  Journalist
 • Lene Skogstrøm
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Borreliose er den mest alminnelige flåttbårne infeksjonen i Norge.

– Til tross for at det kun er syv meldte tilfeller av borreliose pr. 100 000 innbyggere årlig, preger flått og borreliose (Erythema migrans, EM) på mange måter mediebildet i Norge, sier forsker og fastlege Knut Eirik Eliassen.

Omfanget øker. I fjor var det 438 innmeldte tilfeller av borreliose til Folkehelseinstituttet.

Samtidig får 7000 nordmenn behandling for borreliose, og 4000 går til lege etter et flåttbitt uten at det er nødvendig med behandling.

Eliassen ønsket å forstå hvordan dette tilsynelatende sjeldne fenomenet nærmest er blitt fremstilt som et folkehelseproblem.

Han ville også finne ut hvor vanlig den vanligste formen for borreliose, med hudutslettet EM, er. Han forsvarte sin doktorgrad ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo (UiO) like før jul.

Flåtten kan gi infeksjonen borreliose

Få studier – lite kunnskap

Forskeren oppdaget raskt at det er utført få nasjonale og internasjonale studier på bruk av antibiotika i forbindelse med borreliose.

– Borreliose kan opptre i flere stadier, og man kan risikerer at den utvikler seg.

Borreliose er meldepliktig til Folkehelseinstituttet når det blir infeksjon i større deler av kroppen, som i ledd eller nervesystem, også mer enn bare det røde utslettet.

Til tross for 7000 behandlinger årlig visste det medisinske miljøet lite om hva som skjedde på allmennlegekontoret når pasienter kom med mistanke om borreliose. Det var blant annet ingen kunnskap om hva slags antibiotika som blir gitt, om det tas prøver og om pasientene blir henvist videre.

 • Lurer du på noe? Her er spørsmål og svar om flått

Behandling for sikkerhets skyld

– Flått og borreliose skaper frykt hos mange pasienter, derfor blir noen pasienter behandlet for sikkerhets skyld, sier Eliassen.

Forskerne sammenlignet behandlingsmetodene hos 80 fastleger som deltok i studien. 188 pasienter som hadde fått påvist borreliose med det karakteristiske utslettet i tidsrommet 2011–2013 deltok i studien. Pasientene fikk henholdsvis penicillin, amoksicillin eller doksycyklin.

Alminnelig penicillin er en såkalt smalspektret antibiotikatype som påvirker bakteriene vi ellers har i og rundt kroppen i mindre grad enn en bredspektret type, som doksycyklin.

– All bruk av antibiotika kan være med på å fremme antibiotikaresistens, men smalspektret i mindre grad enn bredspektret, opplyser Eliassen.

Pasientene fikk en eske med antibiotika uten at de eller legen visste hvilken type de fikk, det ble tatt blodprøve og vevsprøve av utslettet.

Alle fikk aktiv behandling i 14 dager. Det ble fulgt nøye med på hvor raskt utslettet forsvant, hvilke bivirkninger pasienten fikk og om borreliosen utviklet seg.

– Det gjorde den ikke hos noen av pasienten, opplyser Eliassen. Ingen fikk nerve- eller leddbetennelse gjennom det året vi fulgte dem.

Resultatene ved bruk av penicillin, smalspektret antibiotika viste:

 • Etter 14 dager var 50 prosent av utslettene borte, etter 28 dager var 75 prosent av utslettene borte.
 • Det var ingen forskjell i varighet for de ulike behandlingene.
 • Det var også svært liten forskjell i bivirkninger og følgesymptomer mellom de tre behandlingsgruppene.
 • 46 prosent av pasientene opplevde en eller flere bivirkninger som kvalme eller magesmerter.

Ingen med alvorlige, varige plager

Alle pasientene ble fulgt opp i ett år etter behandlingen for å se om noen utviklet mer alvorlige former for borreliose. Ingen gjorde det.

– Derfor kan vi fortsatt anbefale penicillin som førstevalgsbehandling til pasienter med EM. Vi har heller ikke kunnet påvise senskader ved denne form for behandling, sier forskeren.

– Hvorfor ønsker så mange lengre behandling og mer bredspektret antibiotika?

– Fordi borreliose i sjeldne tilfeller kan gi alvorlig infeksjon i nervesystemet, er det noen som ønsker langvarig og til og med kombinasjon av flere typer antibiotika i lengre tid. Forskning har ikke vist at ekstra lang eller annen ekstra antibiotikabehandling av borreliose gir bedre resultater, svarer Eliassen.

Forskeren sier at en annen grunn til at noen mener at man bør gi «sterkere» behandling enn penicillin, er at flåtten også kan bære med seg andre sykdommer enn borreliose.

– Inntil videre er dette ganske sjeldent i Norge, men både leger og pasienter blir mer oppmerksomme på det. Vi er i gang med å undersøke blodprøvene og vevsprøvene fra pasientene videre for å se i hvilken grad andre sykdommer også kan ramme norske pasienter.

Samstemthet i Norden

Knut Eirik Eliassen sier det er nordisk enighet om å anbefale penicillin til borreliose i huden der pasienten ikke har andre symptomer, som feber, samtidig.

Direktør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, sier studien er fin, og at den viser at det er tilstrekkelig å behandle den vanligste formen for borreliose-infeksjon (erythema migrans) med vanlig penicillin.

– Det har vært en tendens til at pasientene med borreliose har fått mer bredspektrede antibiotika. Denne typen studier bør det gjøres flere av – også ved andre infeksjoner, slik at vi har best mulig dokumentasjon for hvilke antibiotika vi bør bruk.

Også professor Morten Lindbæk ved Antibiotikasenteret for primærmedisin ved UIO sier studien er viktig fordi borreliose er en vanlig sykdom som skal behandles med antibiotika.

– Eliassens studie viser at ca. 7000 pasienter får erytema migrans hvert år, så det utgjør mange pasienter. Da er det viktig at disse pasientene behandles med smalspektret antibiotika for å unngå resistensutvikling, sier Lindbæk.

Les mer om

 1. Norge
 2. Medisin
 3. Folkehelseinstituttet
 4. Antibiotikaresistens