Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket sier at alt har gått helt etter planen under arbeidet med å slepe vekk havaristen «Full City».

— Flyet vårt observerte «blueshine» etter mindre oljeutslipp, og dette er fanget opp. Ellers er Full City nå stabilisert og under slep mot kai, sier Ly til Aftenposten.no.

Klokken 11.31 var havaristen «Full City» trukket løs av skjærene.

Det har vært et mindre oljespill fra fartøyet, men to slepebåter med en lense mellom seg har sveipet frem og tilbake for å samle opp oljen.

- Utfordringene nå er at vi skal unngå mer oljesøl mens skipet ligger til kai ved Langesund, og fortsatt fullt trykk på opprenskingsarbeidet til kysten vår igjen er fri for olje, sier bambleordfører Jon Pieter Flølo.

Fem slepebåter var fra morgenen av i sving ved havaristen. Tre slepebåter hadde trosser om bord og halte fartøyet varsomt akterover. Ved 10-tiden måtte arbeidet stanses, men det kom igang igjen 40 minutter senere.

- Dette er over all forventning. Ingen hadde trodd at «Full City» ville være trukket av skjærene etter drøye to uker, sier Bamble-ordfører Jon Pieter Flølo til Aftenoposten.no.

«Full City» drev på grunn ved Såstein sørvest for Langesund klokken 00.23 natt til fredag 31. juli.

— Nå skal skipet slepes til NATO-kaien ved Ekstrand i Bamble kommune, gjennom sundet Kalven, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket til Aftenposten.no.

Kystverket hadde tre alternativer for å slepe havaristen inn til NATO-kaia i Langesund, men valgte å slepe fartøyet via Kalven som ga best plass og de slakeste svingene.

Det har vært et mindre oljespill fra havaristen, og tynn oljefilm dekker nå sjøen. Dette var ventet, og oljen vil bli samlet opp, opplyser Kystverket.

Svær operasjon

I sjøen ved «Full City» ligger altså fem slepebåter - og i tillegg fire fartøyer fra Kystverket, kystvaktskipet Nornen og en redningsskøyte. Endel skuelystne er også på plass.

Bergingsselskapet anslår at hele operasjonen kan ta opptil 11 timer fra start, inkludert selve slepet på opptil 4 timer.

— Slepet blir kontinuerlig overvåket fra luften og fulgt av oljevernressurser slik at tiltak kan iverksettes både for opptak og skjerming hvis det skulle komme et utslipp. Faren for utslipp i forbindelse med denne operasjonen vurderes som liten, men det kan ikke utelukkes at tynn film vil kunne observeres, sa Johan Marius Ly i morges.

Når fartøyet kommer til kai, ligger det 600 meter lense klar for å ringe inn havaristen med én gang den er fortøyd.

Les mer under bildet.

Ordførerne kritiske

— Totalt sett har dette gått bedre enn først fryktet. 10 prosent av kysten vår er blitt tilgriset, og jeg er kritisk til at Forsvaret trakk seg ut så tidlig. Men både Kystverket og de mange frivillige har gjort en kjempeinnsats, sier Bamble-ordfører Jon Pieter Flølo (FrP).

Ordføreren sier at naboene til NATO-kaien først var skeptiske til å få «Full City» inn i nabolaget, men at de nå har akseptert det for en periode på to-tre uker.

Porsgrunn-ordfører Øystein Beyer (A) er skeptisk til å taue «Full City» gjennom Kalven:

— Vi er foreløpig lite direkte berørt, men har som eiere av Grenland havn ansvaret for mye av beredskapen. Jeg er også skeptisk til en ny storhavn for Grenland på Auen, sier Beyer til Aftenposten.no.

Slepebåtene trekker "Full City" av skjærene.