Sier nei til askekrisepakke

Frps næringspolitiske talsmann Harald T. Nesvik peker på at det er flere bransjer som rammes av vulkanasken.
  • Spesielt ett flyselskap som skal gå stille i dørene, sier Frps næringspolitiske talsmann.

Les også:

Flygerforbundet mener det er urimelig at flyselskapene skal refundere billetter til passasjerer som er rammet av askestansen.

– I en så ekstrem situasjon må myndighetene vurdere regelverket på nytt. Ingen annen del av reiselivsbransjen har et slikt ansvar for sine kunder som luftfarten, sier leder Helge Anonsen i Norsk Flygerforbund til NTB.

Han er positiv til å tilby refusjon, ombooking, matkuponger, alternativ reise og hotellovernattinger ved uregelmessigheter som skyldes arbeidskonflikter, overbooking og teknisk svikt.

– Men stans som følge av vulkanaske er noe som ligger helt utenfor flyselskapenes kontroll. Nå svekkes tryggheten for arbeidsplasser og selskapenes soliditet på en måte som ikke var hensikten, sier Anonsen.

I tillegg til innstramminger i regelverket for hva flyselskapene plikter å tilby sine passasjerer, ber Flygerforbundet om en statlig hjelpepakke som inkluderer finansielle tiltak for å begrense det økonomiske tapet i næringen.

Stortinget avviser

Kravene fra Flygerforbundet får lunken mottakelse på Stortinget. Høyre og Fremskrittspartiet sier blankt nei til kravet om en egen tiltakspakke, selv om begge partier åpner for en ny vurdering dersom askeproblemene trekker ut i tid.

– Hvorfor skal staten stille opp med tiltakspakke til en næring i fri konkurranse? Flystans som følge av vulkanaske rammer alle flyselskaper likt, og fører dessuten til økte kostnader for en rekke bedrifter i mange ulike næringer, sier Frps næringspolitiske talsmann Harald T. Nesvik til NTB.

– Det er spesielt ett flyselskap som skal gå særlig stille i dørene, sier Nesvik og sikter til SAS, som nylig mottok 575 millioner kroner i støtte fra den norske stat.

– Men dersom det skulle oppstå en langvarig flystans, med fare for selve infrastrukturen i samfunnet, må vi se på disse tingene på nytt, legger han til.

Heller ikke Høyres næringspolitiske talsperson Svein Flåtten går inn for en egen flypakke nå.

– Jeg tror vi skal ha litt is i magen før vi lanserer ensidige støttepakker til flynæringen, sier Flåtten.

– Skulle dette bli langvarig, vil flere næringer bli rammet hardt, ikke minst eksportnæringen og reiselivsbransjen. Da holder det ikke å bare hjelpe flyselskapene, legger han til.

– Uskyldige passasjer

Svein Flåtten har i utgangspunktet liten sans for å svekke passasjerenes rett til blant annet refusjon ved uregelmessigheter, men han utelukker ingenting.

– Vi kan ikke gjøre endringer for dem som allerede har kjøpt billetter etter dagens regelverk, men skulle dette trekke ut i måneder og år, må vi vurdere ulike tiltak. Da kan det også bli aktuelt å se på dette, sier han.

Frps Harald T. Nesvik er mer kategorisk i sin avvisning.

– Om askestansen ikke er flyselskapenes feil, så er det iallfall ikke passasjerenes skyld. For Frp er det overhodet ikke aktuelt å svekke de reisendes rettigheter. Om noe, skulle de bli styrket, sier Nesvik.

Han måtte selv ta seg til Norge fra London i buss i helgen, og mener norske flypassasjerer har måttet finne seg i mye som flyselskapene kan klandres for.

– Det skulle bare mangle at flyselskapet sørger for refusjon eller alternativ transport når flyet som skulle ta deg hjem, står på bakken, sier Nesvik.

Svein Flåtten (H) mener det er galt å gi ensidig støttepakke til flynæringen.