Norge

Samler kunnskap om alvorlig influensasyke

Svineinfluensaviruset er fortsatt farlig også for dem som ikke er i risikogruppene, mener myndighetene.

Helsemyndighetene endrer ikke sin oppfatning om hvor farlig influensaen er for alminnelig friske nordmenn.

 • Elisabeth Rodum
Les også

Mann i 30-årene døde av svineinfluensa

Bare 2 av de 24 dødsfallene, som knyttes til svineinfluensaen i Norge, gjelder mennesker som var helt friske fra før. Alle de andre hadde en underliggende sykdom som økte risikoen for alvorlig sykdom, opplyser helsemyndighetene på nettstedet pandemi.no.

Men helsemyndighetene endrer ikke oppfatningen om hvor farlig H1N1-influensaen er for alminnelig friske nordmenn.

Halvparten ikke i risikogruppen

Helsedirektoratet arbeider for å få et totalbilde av sykehusinnlagte med svineinfluensa, og har i øyeblikket analysert data fra 37 pasienter som har ligget på intensivavdeling. Av disse er det 15 som er døde.

— De fleste som døde tilhørte risikogruppen. Men av de andre 22 som lå på intensivavdeling og som nå er utskrevet, er det nesten 50 prosent som ikke tilhørte noen risikogruppe, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Aftenposten.no.

Dette er i tråd med dataene fra internasjonale studier, som tyder på at mange av de som har blitt alvorlig syke av svineinfluensa ikke har tilhørt de såkalte risikogruppene, ifølge helsedirektøren.

— Vi har de beste tallene fra Australia og New Zealand. De hadde vinter når vi hadde sommer. Under vinterinfluensaen var det det pandemiske influensaviruset som dominerte, sier Larsen.

Tallene fra disse landene viser at om lag 2/3 av de som får livstruende sykdom tilhører en risikogruppe, og at 1 av 3 ikke tilhører denne gruppen.

Intensivregister

Helsedirektoratet fikk godkjennelse fra Datatilsynet for å opprette et slikt intensivregister for et par uker siden, og purrer nå på sykehusene for å få flere opplysninger om de som har dødd av svineinfluensa på intensivavdelingene.

— Det vi kan si er at mange av de som er i dette materialet og som har fått alvorlig sykdom, ikke har fått behandling med Tamiflu innenfor disse 48 timene. Men hva som er bakgrunnen for det, ser vi ikke ut av dette registeret.

Risikofaktorer

Tallmaterialet er foreløpig for lite til at helsedirektøren vil si noe om hvilke risikogrupper som er mest utsatt ved influensasmitte, men sier at det som i øyeblikket er mest fremtredende er mennesker med hjertesykdom, lungesykdom og alvorlig nevrologiske sykdommer.

— Disse rammes i mindre grad ved vanlig sesonginfluensa. Det er sjelden at yngre mennesker med denne type sykdom blir rammet av livstruende sykdom. Ved ordinær influensa er det i langt større grad personer i livets sluttfase som kommer i faresonen, i tillegg til langt fremskredne kreftpasienter, sier Larsen.

I tillegg til det norske registeret for influensapasienter som ligger innlagt ved intensivavdelinger, arbeider det norske intensivmiljøet for å delta i et internasjonalt register som skal gjøre opp status i løpet av 2010.

Alvorlig syke og dødsfall

 • 89 personer er innlagt i norske sykehus (pr.181109) hvorav 24 i intensivavdeling. Dette er omtrent som forrige uke, men med en økning av andel innlagt i intensivavdeling.
 • Siden 1. september viser rapportering 916 innleggelser, hvorav 108 i intensivavdeling.
 • Totalt knyttes A(H1N1) til 23 dødsfall per 23.november 2009.
  700.000 personer kan ha blitt syke av svineinfluensa i Norge til nå, opplyser Helsedirektoratet på nettstedet pandemi.no. Både forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede tilfeller sank for landet som helhet fra uke 45 til 46, men økte i region Nord og Midt-Norge.

Les også

 1. Spørsmål og svar om svineinfluensa

 2. Smitten avtar i sør - øker i nord

 3. - Mutasjon ikke alarmerende

 4. Nå kommer vaksinen til eggallergikere

 5. Svineinfluensa-viruset har mutert

Les mer om

 1. Helse