Regjeringen innfører ny vaksinestrategi

Bent Høie sier at regjeringen vil følge FHIs råd om å innføre en beskjeden skjevfordeling til områder med høyt smittepress. Men det vil ikke skje med en gang.

Helseminister Bent Høie

I dag blir vaksinene jevnt fordelt utover landet, basert på andelen eldre og uavhengig av smittetrykk. Mangel på vaksiner og stor forskjeller i smittetrykket har ført til stor diskusjon om det er riktig.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har argumentert for at hovedstaden trenger å få flere vaksiner. Nå går regjeringen inn for at hovedstaden og andre områder med høyt smittetrykk kan få flere vaksiner.

Advarer mot tredje bølge

På pressekonferansen tirsdag advarte Bent Høie om at Norge kan være på vei inn i en tredje smittebølge. Han pekte på at det er mange lokale utbrudd, og at blant annet Ahus har fått en tredobling av innleggelser de siste ukene.

Han sier at det nå vurderes om det må sterkere nasjonale tiltak til.

– Nå gjenstår to måneder til med hardt arbeid, sa Høie, som pekte på det kan første steg til en mer normal hverdag.

Størst spenning var knyttet til om regjeringen ville endre sin vaksinestrategi. Høie sier at han mener det har vært riktig å fordele vaksinene jevnt utover landet frem til nå, og at det har vært riktig å prioritere de eldre.

– Oslo er det fylket som har vaksinert størst andel av sykehjemsbeboerne, og man er godt i gang med aldersgruppen 75 til 85 år.

Men han sier at når de mest sårbare er vaksinert, kan man fordele på andre måter.

Helseminister Bent Høie frykter at vi er i gang med en tredje smittebølge.
Les også

FHI-anbefaling: Områder med høyt smittepress bør prioriteres i vaksineringen

Ny anbefaling fra FHI

I sin nye vurdering anbefaler Folkehelseinstituttet at områder med høyt smittepress blir prioritert.

– I sum mener vi at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av fordeling av vaksiner for en periode, og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien som reflekterer dette, skriver folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

Helseminister Bent Høie sier at regjeringen mener at fordeling av vaksiner er et faglig spørsmål og vil følge anbefalingen.

– Derfor ber vi Folkehelsesinstituttet planlegge en beskjeden skjevfordeling.

Men han sier at en endring først vil komme om noen uker, tidligst i midten av mars. De nærmeste to ukene vil man fortsette med å sette dose to på de priorierte gruppene. Han sier at de venter å få store leveranser av vaksiner i løpet av mars og i påskeuken.

FHI beskriver blant annet et scenario som vil bety at noen kommuner og noen bydeler i Oslo skal få 20 prosent mer enn planlagt.

Konkret betyr det at at Stovner, Grorud, Alna, Bjerke, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand i Oslo og kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss tildeles 20 prosent flere doser i en periode, skriver FHI.

Raymond Johansen: Positivt, men ikke avgjørende

Dosene vil hentes fra kommuner som har hatt få sykehusinnlagte i koronapandemien.

Folkehelseinstituttet skriver at de 330 kommunene og bydelene som har hatt fire eller færre innleggelser siste halvår, vil få et kutt i 3 prosent i sin vaksinefordeling.

Dermed er Johansen blitt hørt i noe av det han har kjempet for: nemlig at Oslo, som lenge har slitt med høye smittetall, skal få ekstravaksiner.

– Det er snakk om 12.000 flere doser til seks bydeler, altså vaksinering av 6.000 personer i seks bydeler med flere tusen innbyggere. Det er positivt, men ikke avgjørende, sier Johansen til NTB.

Han påpeker at Folkehelseinstituttet (FHI) har trukket fram flere alternativer i sine forslag til regjeringen.

– Jeg synes det er viktig at de anerkjenner at vaksiner har betydning i områder med høyt smittetrykk og at man vil redusere smittespredningen ved å vaksinere der, sier byrådslederen.

Han viser til at vaksinestrategien er en pågående prosess, og at det kommer en ny rapport allerede om 14 dager.

– Det aller viktigste nå er tross alt å få nok vaksiner til Norge, sier han.

Strid om vaksiner

Tirsdag ble igjen Oslos butikker og serveringssteder stengt. Kommunens videregående skoler gikk over til rødt nivå. Senest på søndag sa Raymond Johansen at Oslo ligger på 279. plass blant kommunene når man ser på hvor mange doser som er fordelt etter folketall. Samtidig har byen de strengeste smitteverntiltakene.

Debatten om koronaforskjellene i Norge økte kraftig etter at Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) kritiserte Oslos koronahåndtering. 26 ordførere i Møre og Romsdal har bedt helsemyndighetene om ikke å gå inn for geografisk skjevfordeling, skriver Klassekampen.

Bent Høie sier følgende om ordførere i en hel region går i mot forslaget om skjevfordeling.

– Jeg mener det er like naturlig at de mener det som at ordføreren i Oslo mener det motsatte. Det er en del av det å være ordfører eller byrådsleder. Da jobber man for sine innbyggere på best mulig måte. Så er det mitt ansvar for å ta en nasjonalt beslutning på dette. Da må vi se hva som samlet sett bidrar til å beskytte flest mulig, sier Høie til Aftenposten.

De første syv ukene i år har Oslo fått i alt 39.945 vaksinedoser, viser FHIs oversikt.

Denne uken vil Oslo få i alt 788 hetteglass med vaksiner. Det utgjør rundt 4.000 doser, skriver NTB.