Kvinne som ble hentet ut av Al-Hol-leiren, er tiltalt for IS-deltagelse

Påtalemyndigheten mener kvinnen (30) la til rette for ektemennenes deltagelse i IS ved å passe barn og ta seg av oppgaver i hjemmet.

Her passerer den nå tiltalte norske kvinnen og hennes to barn grensen fra Syria til Irak i januar 2020.

Kvinnen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da hun landet i Norge for drøyt et år siden. Hun har vært siktet for terrordeltagelse siden.

Kvinnen har to norske barn. Deres helsetilstand var avgjørende for at norske myndigheter valgte å hente henne ut av Al-Hol-leiren i Syria i januar i fjor.

Ifølge tiltalen har hun deltatt i terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) fra juni 2013 til mars 2019.

Mens hun var i Syria, giftet hun seg med tre ulike menn. Påtalemyndigheten mener hun «la forholdene til rette» for at mennene hun var gift med, kunne ha en aktiv rolle i IS «ved å passe på barna deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet».

Kvinnen: Gjorde en feil, men ikke noe straffbart

Hennes forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, har tidligere sagt at kvinnen nekter straffskyld.

Aftenposten har så langt ikke lyktes med å få kontakt med Nordhus fredag, men i en pressemelding VG skriver advokatfirmaet Nordhus & Aarø at de mener «tiltalte må bli å frifinne. Hun har ikke deltatt i ISIL. Hun har overlevd ISIL».

Nils Christian Nordhus er kvinnens forsvarer.

Videre skriver advokatfirmaet at kvinnen bekrefter hovedmomentene i handlingene som tiltalen baserer seg på, men at hun ikke erkjenner straffskyld.

«Retten må avgjøre om handlingene tiltalen tillegger kvinnen er straffbare som deltagelse i terrororganisasjon i straffelovens forstand. Retten må også ta stilling til om tiltalte var tvunget til å opptre som hun gjorde, og til om hun derfor må frifinnes», heter det.

Kvinnen har hevdet hun ikke reiste til Syria frivillig, men ble tatt med dit av ektemannen, og at hun i årevis forgjeves forsøkte å komme seg ut igjen.

Da Aftenposten møtte henne i Syria i 2019, sa hun at hun «hadde gjort en feil» ved å gifte seg med islamisten Bastian Vasquez.

Regjeringens beslutning om å hente hjem kvinnen skapte voldsom misnøye i Frp, som endte med å gå ut av regjeringen.

Den 30 år gamle kvinnen dukket opp i flyktningleiren i Al-Hol i Syria i mars 2019. Hun hadde med seg de to barna sine. Kvinnen hadde nettopp kommet ut av det IS-kontrollerte området i landet.

– Mennene hadde aktiv rolle i IS

Etter at kvinnen hadde reist fra Norge til Syria i 2013, flyttet hun inn hos Bastian Vasquez og fikk senere et barn med ham. Vasquez var ifølge tiltalen da allerede tilsluttet IS, hadde sverget troskap til organisasjonen og deltok i væpnede aksjoner.

Vasquez døde i 2015, da en bombefabrikk han jobbet på, gikk i luften. Den nå terrortiltalte kvinnen giftet seg i løpet av de neste fire årene med to ulike menn som også var IS-medlemmer. Den første av dem skal ha vært både kriger og shariadommer i IS.

Statsadvokat Geir Evanger skal føre saken for påtalemyndigheten i retten.

– Hun tok seg av barna og tok seg av ulike oppgaver i hjemmet. Sånn sett la hun til rette for at disse fremmedkrigerne kunne være ute og delta aktivt for IS i kamphandlinger og terrorhandlinger. I det større bildet har hun vært med på å opprettholde organisasjonen som sådan også, sier statsadvokat Geir Evanger.

– Hvordan kan husarbeid og barnepass være straffbart?

– I den settingen som var i Syria, med fremmedkrigerne, vil nettopp denne typen aktivitet være med på å understøtte og legge til rette for at fremmedkrigerne kan dra ut og være aktivt deltagende i IS. De trengte ikke å forholde seg til noe hjemme, de kunne dra på jobb, komme hjem, og det er noen som tar seg av absolutt alt, svarer Evanger.

Snakket positivt om IS, men ikke straffbar rekruttering

I tiltalen heter det også at kvinnen uttalte seg positivt om IS og om livet i Syria til kvinner i Norge «med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen».

– Dette er en del av en helhet. Det er tatt med fordi det viser en deltagerhandling, sier Evanger.

Det har tidligere kommet frem at Aisha Shezadi reiste ned til Syria i 2014 for å gifte seg med Bastian Vasquez, en mann som på det tidspunktet allerede var gift med den 30 år gamle tiltalte kvinnen.

På spørsmål om de mener kvinnen lokket Shezadi til Syria og IS, svarer statsadvokaten at de ikke mener hun drev med rekruttering for IS.

– Vi mener hun har oppfordret kvinnene ved å snakke positivt om IS og om livet i Syria, men hun har ikke kommet så langt at det har vært en aktiv rekruttering som rammes av straffebestemmelser, sier Evanger.

Kvinnen og hennes to barn ble hentet tilbake til Norge i januar 2020. Grunnen var opplysninger om at det ene barnet var alvorlig syk.

Hun kan få strafferabatt

30-åringens advokat har tidligere hevdet at kvinnen ble holdt tilbake av ektemennene og ikke var fri til å gjøre som hun ville. Aktoratet er enig i at dette blir et viktig poeng under rettssaken.

– For det første er det et spørsmål om det rent faktisk er grunnlag for å hevde det. Så er det et spørsmål om det er rettslig relevant. Men begge de to spørsmålene er sentrale problemstillinger som det vil bli satt en del lys på i hovedforhandlingen, opplyser Evanger.

Han sier de mener hun dro frivillig ned, at hun visste hva hun gikk til, og at det antagelig ville være liten mulighet til å komme seg hjem igjen uten å få tillatelse.

Evanger sier kvinnen har avgitt en forklaring som de «oppfatter som troverdig om veldig mye». Det kan bidra til at hun kan få strafferabatt.

– Hun har ikke tilstått, men det er godt mulig å få strafferabatt fordi hun har samarbeidet og gitt lange forklaringer av betydning for å belyse saken, sier statsadvokaten.

En viktig prøvesten for påtalemyndigheten

Det var over ti kvinner som reiste fra Norge til Syria og som sluttet seg til IS. Det er kjent at fire av dem er i live og befinner seg i en av leirene i Syria.

Rettssaken mot den 30 år gamle kvinnen blir således en viktig prøvesten for påtalemyndigheten.

– Det er flere kvinner som befinner seg i en lignende situasjon, og vi mener dette er en viktig første sak med et slikt faktum, sier statsadvokat Geir Evanger.

Saken er berammet til å starte 1. mars 2021, og det er satt av fire uker til saken. Statsadvokat Geir Evanger vil lede aktoratet. Strafferammen er seks års fengsel.

Tusenvis av kvinner sluttet seg til IS. I Al-Hol-leiren i Syria, der mange av dem holdes samlet, er det noen som fremdeles sverger troskap til IS.

Giftet seg med norsk fremmedkriger via Whatsapp

29-åringen er norsk statsborger. Hun er født i Pakistan, kom til Norge som lite barn og vokste opp på østkanten i Oslo.

– Hun vokste opp på østkanten i Oslo hos en relativt vanlig norskpakistansk familie, spilte fotball, gikk på skøyter og levde et normalt liv, har journalist Joachim Førsund sagt til NRK. Førsund har laget en podkast-serie om syriafarerne.

Hun var i gang med høyere utdanning da hun valgte å reise til Syria.

Kvinnen ble intervjuet av Aftenposten like etter at hun kom til Al-Hol-leiren i Syria. De tok hun avstand fra IS.

Kvinner er tidligere dømt for å «muliggjøre jihad»

Kvinnen hevdet overfor Aftenposten at hun i løpet av sine fem år i Syria ikke «gjorde annet enn å lage mat, vaske klær og rydde huset».

Men norske domstoler har tidligere slått fast at kvinner har vært avgjørende for terrorgruppens prosjekt.

«Kvinner er i «kalifatet» stadig trukket frem som uvurderlige støttespillere som «muliggjorde jihad», ved at de la grunnlaget for at ISILs mannlige rekrutter ble godt ivaretatt på hjemmebane og høyt motiverte for å delta ut ved fronten, og sikret at det ble født en ny generasjon jihadister som kunne fylle rekkene etter de falne ISIL-krigerne», heter det i en dom fra Oslo tingrett.

Der ble en kvinne dømt til to år og ni måneders fengsel for propaganda og for å ha forsøkt å reise til kalifatet for å gifte seg.