Jusprofessor: – Diskriminerende å lage forbud rettet mot russen

Russebussene må stå i ro resten av russetiden i Oslo og Bærum. Smitteutbrudd er årsaken. Men jusprofessor mener forbudene er problematiske.

Slutt på russefesten i Bærum – men i Oslo kan russen samles hvis de overholder smittevernreglene, som andre folk.

Det er innført totalforbud mot rulling med buss for russen i både Oslo og Bærum. I tillegg har Bærum kommune innført forbud mot sosiale sammenkomster for russen.

Er dette greit, juridisk sett?

– Nei, mener Anna Nylund, jusprofessor ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

– Politikerne i Oslo og Bærum er på tynn is når de forbyr russen å rulle med buss og feire sammen. Det er diskriminerende overfor en gruppe personer, selv om vi vet at de drar på fest, sier hun.

– Det hadde vært bedre å stramme inn reglene.

Hun mener det er meget juridisk problematisk å vedta forbud rettet mot en viss gruppe mennesker.

– Man må forholde seg til smittevernregler om antall personer og krav til avstand når man lager forbud. Ikke om folk går i russedress eller ikke. Hva hvis russen tar av seg russedressen, samles i en kjellerstue i Bærum og følger smittevernreglene – er det greit da?

Nylund påpeker at det også blir vanskelig å håndheve forbudene.

– Selv om politiet skulle ilegge russ bot, tror jeg neppe påtalemyndigheten vil gå videre med saken hvis noen nekter å vedta den, sier hun.

Jusprofessor Anna Nylund, Norges arktiske universitet i Tromsø.

Bærum: Forbudt med russesammenkomster

I Bærum er det et pågående smitteutbrudd blant russen. De to siste døgnene er det påvist smitte hos 20 russ, hovedsakelig knyttet til én russebuss.

I tillegg til forbud mot rulling gjelder Bærums forbud sosiale sammenkomster som ledd i russefeiringen, både innendørs og utendørs.

Kommuneoverlegen erkjenner at det vil kunne by på problemer å definere hva som er «russefeiring». Men påpeker at det ofte «innebærer festing med konsum av alkohol, mange nærkontakter og manglende overholdelse av generelle smittevernråd».

Det står også i vedtaket at det ikke vil være forbudt – heller ikke for russen – å være sammen med sine venner i Bærum, så lenge man ikke er i karantene.

Oslo: Nødvendig med sterkere lut

Det er rundt 346 bekreftede smittetilfeller knyttet til smitteutbruddet blant russen i Oslo. Mer enn 2600 nærkontakter er i karantene.

Smittetallet har gått ned i Oslo under nedstengningen av russefeiringen fra 2. til 8. juni. Men det er ikke nok, fastslo byrådet tirsdag.

De mener det er behov for sterkere regulering av russefeiringen av hensyn til smittespredningen. Forbudet mot rulling varer resten av russetiden, til 18. juni.

Smittesporingsarbeidet har avdekket at smitten har oppstått på sammenkomster i russebusser som har rullet med mer enn 10 deltagere, og med deltagere utenom egen kohort.

Å hindre russefeiring på russebussene vil sannsynligvis ha en avgjørende virkning for å forebygge nye lignende utbrudd, ifølge byrådet.

Etter det Aftenposten kjenner til, var det ikke en vanskelig vurdering for byrådet å ta. Beslutningen ble også tatt i samråd med jurister.

Russ fotografert to dager før 17. mai – men det ble ikke mye til feiring for årets kull.

– Det er kjipt med totalforbud

– Vi synes det er kjipt med totalforbud mot rulling. Men vi forstår at noen tiltak er nødvendige etter forriges ukes utbrudd, sier Karoline Wessel-Aas Ristvedt. Hun er miljø- og sikkerhetssjef i russens hovedstyre.

– Det er synd at russen ikke fikk noe å si i den saken. Vedtaket ble fattet uten at vi var i dialog med kommunen først. Beskjeden om totalforbud kom mandag, etter at vi hadde stengt ned russetiden fra 2. til 8. juni. Da skulle det tas en ny vurdering om tiltak.

– Hva mener dere burde gjøres istedenfor forbud?

– Begrense antall på bussen og kreve negativ test for alle som ville være med og rulle. Jeg tror russen skjønner at det er alvor nå, og at vi ikke var forsiktige nok.

Hun har tillit til at majoriteten av russen kommer til å overholde totalforbudet mot rulling, selv om det er en stor og viktig del av russetiden.

– Mange har brukt mye tid og penger på russebussene sine. Men vi kan i hvert fall samles ute i den tiden som er igjen, og det er jo noe. Det kan de ikke i Bærum.