Høyre ligger an til et godt kommunevalg

Høyre ligger an til å gjøre et godt kommunevalg i september, og det ligger an til blått styre i mange storbyer.

Dette kommer fram i beregninger TV 2 har gjort på grunnlag av kommunevalgbarometeret fra TNS Gallup i mars. Høyre går fram med 1,9 prosentpoeng sammenlignet med februarmålingen og får en oppslutning på 29,3 prosent. Ved forrige kommunevalg oppnådde partiet 19,3 prosent.

Arbeiderpartiet går 1,9 prosentpoeng tilbake og får 26,8 prosent, mens Fremskrittspartiet får 16,1 prosent (+0,1).

Bakgrunnstallene viser at H er størst i Oslo og Akershus og på Sør— og Vestlandet. Frp har færre velgere på Østlandet enn i resten av landet.

TV 2-beregningene viser at H og Frp kan sikre seg flertall i 24 av de 52 største kommunene. I 10 av de 52 største kommunene får dagens regjeringspartier flertall, blant annet ligger de an til å beholde flertallet i Tromsø og Trondheim.

Målingen gir Senterpartiet en oppslutning på 7,6 prosent (-0,1), Kristelig Folkeparti 5,1 (+0,5), Venstre 5,6 (+0,2), Sosialistisk Venstreparti 5,6 (+0,3) og Rødt 1,4 prosent (-0,7).