Norge

Regjeringens rådgivere mener større private fester bør bli ulovlige i hele Norge

Helsedirektoratet og FHI ønsket at «råd» bør bli til forbud. Men regjeringen sier nei.

Festing blant unge gjennom sommeren, blant annet i fadderukene, har bekymret helsemyndighetene. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ønsket å forskriftsfeste private sammenkomster. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

 • Daniel Røed-Johansen

Fester ved strandkanten. I parker og private hjem. Og i bunkere.

Helsemyndighetene har gjennom sommeren sett på rapportene om slike aktiviteter med bekymring.

Foreløpig har grensen på maksimalt 20 personer i private samlinger vært et råd, ikke et forbud. Sånn bør det ikke lenger være, mener Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

For to uker siden leverte regjeringens fremste rådgivere anbefalingen om at private sammenkomster bør reguleres i forskrift. Aftenposten har fått innsyn i denne.

I anbefalingen foreslås det at reguleringen spesifikt omfatter sammenkomster i private hjem, og at den tas inn i den allerede eksisterende forskriften om forbud mot arrangementer med mer enn 200 personer. Et maksimalt antall på 20 deltagere trekkes frem som et alternativ.

Men regjeringen har bestemt seg for ikke å innføre et forbud nasjonalt. Det bekrefter helseminister Bent Høie (H) overfor Aftenposten.

– Med dagens smittenivå mener vi det er tilstrekkelig med en klar anbefaling, forklarer Høie.

Hvorfor mener fagekspertene tiltaket er viktig?

Anbefalingen fra Helsedirektoratet og FHI ble levert 25. august. På denne tiden så smitten i landet ut til å være mer under kontroll etter noen uker med økning.

Likevel mente de at det var behov for en endring, og de trakk frem flere grunner:

 • Det var blitt observert «store utbrudd i forbindelse med private fester med mange deltagere».
 • Forbud og påbud er et «vesentlig tydeligere signal» enn råd. Kommuner «føler seg maktesløse» når de ikke kan bruke rettslige virkemidler for å sikre at folk følger smitteverntiltak.
 • Erfaringer fra sensommeren viser at «etterlevelsen av smittevernrådene nå er svært varierende». Dette gjelder særlig blant unge voksne. Det er i denne gruppen smitten har økt mest.
 • En regulering kan gi bedre oversikt rundt disse sammenkomstene. Det er viktig å gjøre smittejakten enklere for kommunene. Hvis den svikter, kan smittespredningen komme ut av kontroll.
 • Norge står overfor et sesongskifte, og forkjølelses- og influensasesongen nærmer seg. Dette «skjer samtidig med at mange utendørsaktiviteter i større grad vil skje innendørs».

Ifølge forslaget ville det fortsatt være lov å ha brylluper, begravelser og andre arrangementer med opp til 200 deltagere. Men disse må ha en ansvarlig arrangør, og smittevernreglene må følges.

Nå blir det ikke noe av forslaget nasjonalt, men helsedepartementet vil sende ut en veiledning til kommunene om hvordan et slikt tiltak kan innføres lokalt hvis det blir nødvendig.

Innført i to kommuner

14. august vedtok Bergen å forby private sammenkomster med mer enn 20 personer. Tirsdag ble grensen senket til ti personer.

I Indre Østfold har enda mer ekstreme tiltak vært på plass: I møte med en plutselig smitteoppblomstring ble alle sosiale samlinger i privat regi forbudt i én uke fra 10. august.

16. august ble forbudet i Indre Østfold opphevet, men erstattet med en grense på 20 personer i private samlinger.

«De første smittetilfellene kom som følge av smitte på private fester og på utesteder», argumenterte kommunestyret.

I flere dager var smittespredningen i kommunen stanset, opplyser rådmann Georg Smedhus til Aftenposten. Det har imidlertid dukket opp nye tilfeller koblet til det pågående smitteutbruddet i Sarpsborg og Fredrikstad.

Overfor regjeringen viste Helsedirektoratet og FHI til at selv om kommunen i slutten av august hadde begrenset erfaring med tiltaket, var de tydelige på at det hadde effekt. De mente befolkningen «blir langt mer bevisst». De «ser også at det gir foreldre en formell grunn til å bremse ned store fester blant ungdommen».

Kommuneoverlege Barbro Kvaal i Indre Østfold var på ferie og sto i hagen da telefonen ringte. Hun fikk Norges største utbrudd i august i fanget. Foto: Monica Strømdahl

Slik ble lokale erfaringer en del av argumentene for å anbefale et forbud. Regjeringens rådgivere fant samtidig flere motargumenter:

 • Tiltaket griper inn i den private sfæren.
 • Et absolutt forbud for hele landet kan virke lite målrettet.
 • Kommunene har allerede mulighet til å vedta lokale forskrifter. Det kan imidlertid være vanskelig for små kommuner å innføre inngripende tiltak om ikke nabokommunene gjør det samme, dette av «politiske» og «praktiske» grunner.

Kan regjeringen bare innføre så inngripende tiltak?

I bekjempelsen av en pandemi har nasjonale og lokale myndigheter adgang til å treffe tiltak som vurderes å være nødvendige for å stoppe smittespredningen. Samtidig skal ikke tiltakene være mer enn tilstrekkelige.

Da Helsedirektoratet tidligere i august anbefalte at det burde vurderes forbud mot større private sammenkomster, fikk de «forbeholden» støtte fra FHI.

I slutten av måneden så imidlertid begge det som nødvendig med et forbud. De mente begrensning av sosiale aktivitet ville «bidra til å hindre behov for andre og mer inngripende nedstengninger, eksempelvis ny stenging av skoler».

Regjeringen er uenig. Høie poengterer at tiltak etter smittevernloven skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse og være nødvendig av hensyn til smittevernet.

– Regjeringen har vurdert at med dagens smittesituasjon vil et nasjonalt forbud mot private sammenkomster trolig ikke oppfylle smittevernlovens forholdsmessighetskrav, begrunner Bent Høie.

Regjeringen har også vektlagt at politiet «ikke ønsker nye, inngripende hjemler». I anbefalingen skrev Helsedirektoratet at det ville være naturlig at politiet håndhevet et forbud.

Høie understreker at spørsmålet kan bli vurdert på nytt om smittesituasjonen endrer seg.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Helsedirektoratet
 4. Folkehelseinstituttet

Koronaviruset

 1. NORGE

  FHIs ukesrapport: 79 prosent flere koronatilfeller forrige uke

 2. NORGE

  10 sosiale kontakter i uken, bare fem på besøk. Og hvor skal man egentlig bruke munnbind?

 3. NORGE

  Direkteblogg om korona

 4. NORGE

  Påbud om munnbind: Så mange må bruke munnbind før det hjelper

 5. VERDEN

  Spår dyster vinter i Europa: – Vi ser for oss høye dødstall

 6. DEBATT

  Inntil vaksiner gir effektiv flokkimmunitet, må vi begrense spredning på bred front