Burka-forbud ikke aktuelt

Forbud mot burka og niqab strider mot menneskerettighetene, ifølge Regjeringen. Storberget bruker jusen som skalkeskjul, mener Frp.

Selv om justisminister Knut Storberget er imot lovforbud, omtaler han burka og niqab som «en uting som er uttrykk for en kvinneundertrykkende kultur».
  • Thomas Boe Hornburg

Regjeringen har nå konkludert med at Fremskrittspartiets ønske om å forby heldekkende plagg i offentlige rom vil bringe norsk rett på kollisjonskurs med den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Dermed torpederer Regjeringen et forslag som nå vurderes i mange europeiske land, og som flere rødgrønne politikere har åpnet for.

Sikker konklusjon.

I et brev som oversendes Stortinget denne uken, skriver justisminister Knut Storberget at «det er stor fare for at et generelt forbud mot å bære heldekkende plagg i det offentlige rom vil være i strid med EMK artikkel 9».

Den niende artikkelen i EMK beskytter retten til religionsfrihet. Ifølge Justisdepartementets lovavdeling kan et forbud hverken forsvares med hensynet til offentlig trygghet, orden, helse og moral eller med hensyn til å beskytte andres rettigheter og friheter.

–Jeg står veldig trygt på konklusjonen om at et forbud lett vil komme i strid med menneskerettighetene, sier Storberget.

I tillegg til de rettslige motforestillingene mener justisministeren at et straffeforbud ikke er effektivt.

–Vi må heller finne frem til virkemidler som ikke rammer kvinnene og som faktisk gir bedre virkning. Et lovforbud, med tilhørende straffesanksjoner, rammer jo først og fremst de kvinnene som er undertrykt og som allerede bærer mye på sine skuldre, sier Ap-statsråden.

Selv om justisministeren er imot lovforbud, omtaler han bruk av burka og niqab som «en uting som er uttrykk for en kvinneundertrykkende kultur».

«Vi må heller finne frem til virkemidler som ikke rammer kvinnene»

–Hva vil dere vurdere av andre tiltak for å hindre bruk av heldekkende plagg?

–Det er et seigt arbeid. De viktigste virkemidlene vi rår over for å skape frihet for den enkelte, er å gi alle like muligheter for utdanning, arbeid, helsetjenester og velferdsytelser, sier Storberget.

–Det er ikke akkurat konkret og kraftig medisin du da skriver ut?

–Dette er krevende. Men straffeforbud løser neppe problemet!

Ikke overrasket

Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen er ikke overrasket over Regjeringens konklusjon.

–På innvandrings— og integrasjonsområdet skjer det stadig oftere at Regjeringen gjemmer seg bak internasjonale konvensjoner. Det er åpenbart en behagelig vei ut for Regjeringen, sier Amundsen, innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.

– Ved å skyve jusen foran seg, slipper de en krevende politisk diskusjon som splitter de rødgrønne,

Det var Amundsen og partileder Siv Jensen som 3. mars fremmet forslaget om forbud. Forslaget innebar også at personer som bærer niqab og burka, skulle nektes offentlige tjenester, for eksempel ved henvendelse på et Nav-kontor.

–Tror du lovavdelingen i Justisdepartementet ville trukket en annen juridisk konklusjon dersom Fremskrittspartiet hadde regjeringsmakten?

–Ja, det ser jeg ikke bort ifra, sier Amundsen.

Burka er en fotsid, heldekkende drakt.