Norge

Her er rådene til regjeringen: Vil be folk unngå unødvendige reiser i Norge og holde studentene hjemme

Helsedirektoratet kommer med en rekke anbefalinger.

Helsedirektoratet vil ha skjenkestopp fra midnatt i hele Norge.
 • Daniel Røed-Johansen
  Journalist

Skjenkestopp fra midnatt i hele landet. Nasjonalt råd om å unngå alle unødvendige reiser. Og digital undervisning for studenter.

Det er blant rådene Helsedirektoratet kommer med til regjeringen.

Smittetallene skyter nå raskt i været. Derfor har regjeringen varslet nye tiltak. Torsdag formiddag gjør statsminister Erna Solberg rede for håndteringen i Stortinget. Etterpå er det varslet en pressekonferanse.

– Folk må i størst mulig grad holde seg hjemme, sier Solberg i Stortinget.

Helsedirektoratet har anbefalt «kraftfulle tiltak», sa helsedirektør Bjørn Guldvog onsdag kveld. Da var vurderingene sendt over til regjeringen.

Les også

Dette er de nye tiltakene fra regjeringen

Tiltakene som nå er anbefalt, er omfattende. De handler både om å begrense importsmitte og redusere kontakten mellom folk. Og det er både nasjonale og lokale endringer.

Nasjonalt handler Helsedirektoratets anbefalinger om dette:

Importsmitte

 • Innføre krav om negativ test som er under 72 timer gammel ved ankomst til Norge fra et land med høy smitte. Personer som ikke har dette eller opphold i Norge, bortvises på grensen.
 • De som ikke kan dokumentere at de har fast bosted i Norge, eller at arbeidsgiver stiller med med egnet karantenested, må ta inn på karantenehotell.
 • Der må man testes på dag én eller to, og så etter seks til syv dager.

«Importsmitte utgjør en vesentlig belastning på kommunene, og har ført til flere store utbrudd. Oversikten over innreisende er dårlig. Kommunene melder at de ikke har kapasitet til å følge opp tilsyn, og etterlevelsen av karantenekrav og krav om testing synes svak», begrunner Helsedirektoratet.

Skjenkestopp ved midnatt

Helsedirektoratet mener dette bør gjeninnføres for hele landet.

«FHI beskriver at det skjer en del smitte på utesteder. Vi har sett massespredningshendelser flere steder i landet hvor en superspreder har gått fra utested til utested og smittet svært mange. Ved å stenge utestedene klokken 24 vil det bli færre som besøker flere steder i løpet kvelden», begrunner de.

Vil stramme inn for arrangementer

Helsedirektoratet mener følgende tiltak er nødvendig for arrangementer:

 • Maks 20 personer på private arrangementer på offentlig sted.
 • Maks 50 på arrangementer med faste sitteplasser, men hvor det ikke er fastmonterte seter. Det er krav om 1 meter mellom sitteplassene
 • Beholde dagens grense på 200 på arrangementer med fastmontert sete innendørs.
 • Maks tre grupper på 200 personer på arrangementer med fastmonterte seter utendørs.

«FHI beskriver at sammenkomster av alle typer fremmer smittespredningen innendørs når
avstandsreglene ikke overholdes strengt. De siste ukene, og inneværende uke, har det vært flere smitteutbrudd knyttet til større arrangementer», begrunner de.

Det kan være strengere tiltak rundt dette lokalt.

Råd om å begrense kontakt

Helsemyndighetene ønsker at færre personer møtes. Derfor foreslår de følgende:

 • Digital undervisning på universiteter, fagskoler og høgskoler
 • Nasjonalt råd om å unngå unødvendige reiser innenlands. Rådet gjelder spesielt til områder med høy smitte. De presiserer at dette ikke gjelder arbeidsreiser eller reiser som gjennomføres med liten kontakt med andre, som for eksempel reiser til fritidseiendom.

Helsedirektoratet viser til at Oslo og Bergen er episentre for epidemien i Norge.

«Vi ser også utbrudd i mange mindre kommuner, gjerne med 5–50 tilfeller, særlig rundt episentrene. Det er således viktig å forsøke å redusere spredningen ut fra byområdene gjennom råd til befolkningen om å begrense unødige reiser inn og ut av utbruddsområdene», begrunner de.

Sterkere tiltak lokalt

Oslo, Bergen og en rekke andre kommuner har selv innført strenge tiltak.

Helsedirektoratet ber regjeringen vurdere strengere tiltak områder med høy smitte. Forslagene omfatter blant annet:

 • Full stenging av alle treningssentre, idrettshaller, svømmehaller, museer og biblioteker.
 • Full skjenkestopp på serveringssteder.
 • Stoppe kamper, cuper og stevner for barn og unge.

Derfor må Norge stramme inn

Statsråder og helsetopper har gjennom uken understreket alvoret. Norge er på vei over i en ny fase, mener de.

Helsedirektoratet ramser opp flere grunner til at det er behov for sterkere tiltak nå:

 • Nasjonalt er Norge i en raskt økende smittetrend
 • Smittetallene øker særlig i Stor-Oslo og området rundt Bergen.
 • Alle fylker har nå pågående utbrudd.
 • Kapasiteten til å oppdage og slå ned smitten er i ferd med å bli overbelastet flere steder i landet.
 • Den skjulte smittespredningen er så høy at Norge risikerer å miste kontrollen.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset