Norge

Kartlegger nordmenns holdninger til jøder

Er antijødiske holdninger utbredt i dagens Norge? Påstander om dette er fremsatt fra flere hold. Nå skal Holocaustsenteret kartlegge situasjonen.

Statsråd Tora Aasland og Odd-Bjørn Fure skal få kartlagt norske holdninger til jødene.
  • Olav Olsen
    Fotograf

Les også:

Senteret får 3 millioner kroner av staten for å gjennomføre en slik kartlegging.

— Vi vil ha mer kunnskap om folks holdninger, spesielt til jøder og jødedom, men også til muslimer og romfolk, sier fungerende barne- og likestillingsminister Tora Aasland (SV). –Vi trenger en grundig undersøkelse som er kvalitetssikret, og som kan være grunnlag for politiske tiltak senere.

Om valget av Holocaustsenteret sier hun: –Vi har stor tro på integriteten og tenkningen senteret bygger på. Det er her vi må plassere et slikt oppdrag.

Vi kritiseres

Norge er kritisert av personer og medier i Israel for angivelig økt antisemittisme. Aasland understreker på sin side at Europarådet har etterspurt mer informasjon om nordmenns holdninger til jøder, noe som ikke er kartlagt tidligere. Holdningene til muslimer, derimot, er undersøkt et par ganger.

Selv om holdninger til jøder er det viktigste i undersøkelsen, skal forskerne også se på holdninger til muslimer og romfolk (sigøynere).

— Det er viktig at vi har de to andre gruppene å sammenligne med, nevner Aasland.

Mangler kunnskap

Odd-Bjørn Fure, direktør for Holocaustsenteret, sier at Norge er blant svært få land i Europa som mangler en vitenskapelig fundert undersøkelse om holdninger til jøder og jødedom. - Én grunn er at vi ikke er medlem av EU, sier han, og tilføyer at EU-landene får pålegg om slike undersøkelser.

- Vi har også hatt et visst antall hendelser av problematisk karakter. Vi er nødt til å spørre om de springer ut av et omland av antijødiske holdninger, eller om de er av mer tilfeldig art.

Fure henviser først og fremst til en kronikk av forfatteren Jostein Gaarder i Aftenposten.

Han nevner også skuddene mot synagogen, invitasjonen av Holocaust-fornekter David Irving til en festival på Lillehammer, TV-innslag av Otto Jespersen og NRKs oppslag om trakassering av jødiske skolebarn. Antijødiske holdninger kom også til uttrykk under demonstrasjoner mot Gaza-krigen.

- Vil dere se nærmere på forskjellen i holdninger blant muslimer og andre innbyggere?

— Det er undersøkelser vi vil komme til etter hvert. Vi kan ikke begynne med det, svarer Fure, som understreker at vi ikke vet hvor utbredt antijødiske holdninger er i muslimske miljøer.

Arbeidet er allerede er i gang, ledet av en prosjektgruppe med forskere fra flere land. Kartleggingen skal være klar i april 2012.

Les også

Legger holocaustarkiv ut på nettet