Prosjekt mot seksuelle overgrep mot barn i Agder ga 20 domfellelser

Agder politidistrikts prosjekt «OP Pandora» har avdekket 50 fornærmede under 18 år som var utsatt for sårbare overgrep, og har ført til 20 domfellelser i Agder.

I en pressemelding skriver politidistriktet at det bak tallene i prosjektet, er mange små barn og mange enkeltskjebner som har fått et nytt liv.

I slutten av 2019 ble det opprettet et eget avsnitt i politidistriktet som skal etterforske slike saker.

– Når vi videreførte dette prosjektet til et fast avsnitt i politidistriktet er det for å sørge for at de som begår overgrep ikke skal få holde på i det skjulte, sier leder Thor Atle Pedersen for seksjon for grov vold og seksuelle overgrep i Agder politidistrikt.

Prosjektet «OP Pandora» har blant annet generert 135 nye saker, til 29 politiaksjoner, det har avdekket 50 fornærmede under 16 eller 18 år, og prosjektet har ført til 20 dommer. Flere av dommene er lange.