Norge

Keshvari fikk syv måneders ubetinget fengsel i lagmannsretten

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) .

Eidsivating Lagmannsrett er enig i tingrettens utmåling av straffen mot tidligere stortingsrepresentant Mazyar Keshvari. Dermed blir dommen på syv måneder stående.

  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist
  • Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder

Det var Aftenposten som i oktober 2018 avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt penger fra Stortinget for å dekke en rekke reiser som ikke har funnet sted.

Begge domstolene som har behandlet saken legger til grunn at Keshvari hadde tilegnet seg 450.000 kroner på urettmessig vis ved å levere 73 fiktive reiseregninger.

Les også

Aftenposten avslører: Frp-profil leverte fiktive reiseregninger til Stortinget

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte lagmannsrettens ankebehandling.

Keshvaris forsvarer John Christian Elden mener det er bra at påtalemyndighetens anke ble forkastet, og påpeker at den var enstemmig.

– Keshvari skal ikke negativt særbehandles ved å ha et eget straffenivå. Lagmannsretten reduserte også beløpet for bedrageriet litt, og mente perioden var 1 år mindre enn tingretten. Nå håper vi saken er avsluttet. Han la seg flat og betalte tilbake, og må få komme seg videre, skriver han i en SMS til Aftenposten.

– Alvorlige tilltsbrudd mot velgerne og mot Stortinget

Lagmannsretten slår fast at den lange tiden bedrageriene pågikk, er straffskjerpende.

«Det grove bedrageriet knytter seg videre til et stort antall urettmessige refusjonskrav», bemerker retten i dommen.

«I tråd med rettspraksis legges det vekt på det alvorlige tillitsbrudd Keshvari som valgt
stortingsrepresentant har begått både mot velgerne og mot Stortinget. Han har hatt et verv som medlem av landets høyeste folkevalgte forsamling, og tillitsbruddet blir derfor
tilsvarende alvorlig og tungtveiende. Det finnes ikke sammenlignbar rettspraksis der en stortingsrepresentant har begått lignende lovbrudd», skriver retten i dommen.

Les også

Ett år siden Ap-politiker ble anmeldt for falske reiseregninger. Politiet har fremdeles ikke konkludert.

Tok kontakt med advokat da han fikk vite om Aftenposten-innsyn

I formildende retning blir det bemerket at Keshvari har samarbeidet med politiet. Dommen viser at Keshvari tok kontakt med advokat umiddelbart da han fikk vite at det var bedt om innsyn i reiseregningene hans.

Aftenposten hadde da analysert et datasett med 19.800 reiser utført av stortingsrepresentanter, og analysen viste avvik i Keshvaris reiser. Journalistene tok da kontakt med Stortinget for å få sett gjennom Keshvaris reiseregninger.

«I en e-post sendt 4. oktober 2018 fra Stortingets administrasjon til Keshvari, ble han orientert om at Aftenposten hadde bedt om innsyn i hans reiseregninger fra flere ulike arrangement. Keshvari tok da kontakt med en advokat for å ordne opp i reiseregningene», heter det blant annet i dommen.

Statsadvokaten ville ha halvannet års fengsel

Statsadvokaten mente at straffen på syv måneders fengsel var for mild, og anket. Påstanden fra påtalemyndigheten var at Keshvari skulle dømmes til halvannet års ubetinget fengsel.

– Vi mener tingretten har lagt for liten vekt på at dette er begått av en stortingsrepresentant, sa statsadvokat Monica Krag Pettersen til Aftenposten i november.

Les også

  1. Ap-politiker forklarte leiebilregning-krav til Stortinget med manglende togavganger. Men rutedata forteller en annen historie.

  2. For ni måneder siden anmeldte Stortinget en Ap-politiker for fiktive reiseregninger. Hun er blitt avhørt én gang.

Les mer om

  1. Stortingsregnskapene