Norge

22.julikommisjonen tok høyde for søksmål

 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv har skrevet brev til statsminister Jens Stoltenberg om deres avveininger rundt det rettslige ansvaret i etterkant av 22.juli-granskningen. Roald, Berit/NTB scanpix

 1. juli-kommisjonen valgte bevisst å fremstille 22. juli-kritikken slik at det også kunne brukes ved et eventuelt søksmål.

I utgangspunktet fikk 22. juli-kommisjonen klar beskjed i sitt mandat fra Regjeringen om ikke å vurdere rettslig ansvar. Men kommisjonen valgte å tolke dette slik at kommisjonen likevel presenterte en rekke fakta som kan brukes som bevis ved en eventuell rettssak.

Les også

Mener politiet kan få foretaksstraff etter 22. juli

Det kommer frem i et brev kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv skrev til statsminister Jens Stoltenberg i januar i år, og som Aftenposten har fått innsyn i. Her beskriver hun kommisjonens avveininger."Vi tolket mandatets avgrensning mot å ta stilling til rettslig ansvar slik at denne ikke skulle ha noen innvirkning på kommisjonens anledning til å undersøke og fremstille faktum tydelig, selv om dette kunne tenkes påberopt som bevis ved prosesser for domstolene. På den annen side søkte vi bevisst å unngå at måten faktum ble fremstilt på i unødvendig grad implisitt ga uttrykk for rettslige vurderinger", skrev Gjørv.

— Vi lot ikke mandatets pålegg om å la være å vurdere rettslig ansvar begrense kommisjonens arbeid med å avdekke og dokumentere fakta som også kunne være relevante i en rettssak. Kommisjonen gikk derfor ikke av veien for å fremstille faktum på en måte som ville kunne være til nytte for personer som ville ta ut søksmål, sier Gjørv i en e-post til Aftenposten.

— På den annen side måtte vi ha respekt for at det er domstolene, og ikke kommisjonen som skal ta stilling til eventuelle spørsmål om erstatning eller straff. Derfor var det viktig å passe på at vi ikke i vanvare bruke etablerte begrep som forskutterer domstolens vurderinger. Eksempler er vurderingstemaene knyttet til subjektiv skyld og erstatningsbetingende årsakssammenheng, som det klart lå utenfor kommisjonens mandat å vurdere, sier Gjørv.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Advokat klager Gjenopptakelseskommisjonen inn for Sivilombudsmannen

 2. NORGE

  Forsker: 22. juli-kommisjonens Utøya-analyse er motstridende og uklar. Vurderinger ble gjort på feil grunnlag

 3. NORGE

  Vil kvalitetsvurdere sakkyndiges arbeid i saker om barnefordeling i retten

 4. POLITIKK

  Stoltenberg vurderte å gå av etter 22. juli

 5. POLITIKK

  Granskningsekspert: Regjeringens Nav-granskere er inhabile

 6. DEBATT

  Skuffende fra Norsk Redaktørforening om kommentarfelter og ansvar | Hege Iren Franzen og Ina Nyrud