Norge

Nå skal Svein Ludvigsen gi retten sin versjon

Rundt klokka 10.30 inntar Svein Ludvigsen vitneboksen for gi sin versjon av hva som skjedde mellom ham og de tre mennene som anklager ham for å ha misbrukt dem.

Tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen (til høyre) skal torsdag formiddag forklare seg for Nord-Troms tingrett. Her er han sammen med sine forsvarere, advokatene Kai Vaag (til venstre) og Per Zimmer. Tegning: Ane Hem. Foto: Ane Hem / NTB scanpix
  • NTB-Steinar Schjetne

Det blir første gang den tidligere Høyre-toppen offentlig sier noe om de alvorlige anklagene som rettes mot ham – annet enn å svare «nei» på om han erkjenner skyld. Han har tidligere, gjennom sine forsvarere, gitt uttrykk for å være under en stor belastning som følge av anklagene og tatt fullstendig avstand fra påstandene som fremmes av aktoratet og de tre fornærmede i saken.

Når han rundt klokka 10.30 torsdag får anledning til å gi retten sin forklaring – først i en fri og mest mulig uavbrutt versjon før han blir konfrontert av aktoratet – er det ingenting som tyder på at han vil medgi noe som kan underbygge anklagene.

Ludvigsen har kategorisk avvist at det har skjedd noe straffbart i relasjon til de tre fornærmede.

Bestrider ikke alt

Likevel har hans forsvarer, advokat Kai Vaag, varslet at den tidligere statsråden og fylkesmannen ikke bestrider alt som er beskrevet i tiltalen.

– Svein Ludvigsen bestrider alle anklagene som rettet mot ham, men det betyr ikke at han vil bestride alle deler av faktum. Det som er avgjørende, uavhengig av om det har vært seksuell omgang mellom ham og de fornærmede, er om han har utnyttet til sin stilling for oppnå det, sa Ludvigsens forsvarer, advokat Kai Vaag, da han kommenterte aktors innledningsforedrag.

Det avgjørende spørsmålet

Vaag har overfor NTB poengtert at det som blir avgjørende for retten når skyldspørsmålet skal besvares, er om Ludvigsen har utnyttet stillingen som fylkesmann eller tilliten han hadde hos dem som anklager ham til å skaffe seg seksuell omgang.

Han har avvist å svare på spørsmål om Ludvigsen vil forklare at han hadde seksuelle relasjoner til en eller flere av de fornærmede.

Retten har satt av tre og en halv time til Ludvigsens forklaring. Den begynner etter at avspillingen av et tilrettelagt politiavhør med en av de fornærmede – en lettere psykisk utviklingshemmet mann – er ferdig.

  • Inge D. Hanssen kommenter: Fornærmet asylsøker prater Svein Ludvigsen langt inn i tiltalen