Norge

Helseleder om karantene-krangelen: – Regjeringens konklusjoner virker underlige

Helseleder Inghild Ridola i Vardø og kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel har egne karanteneregler, og mener at det er det mest fornuftige akkurat nå.

Slutt med egne karanteneregler, det er ulovlig, er meldingene fra sør til nord. – Vi er ikke beroliget av regjeringens handlekraft, sier helselederen i landets «strengeste» kommune.

  • Robert Veiåker Johansen
    Robert Veiåker Johansen
    Journalist

Professor Hans Petter Graver sier til NRK at det er ulovlig for kommuner i Nord-Norge å ilegge egne karantener for folk som kommer sørfra.

– Å sette friske folk i karantene er ulovlig frihetsberøvelse. Politiet har ingen hjemmel til å gripe inn hvis de bryter karantenen, sier jusprofessoren ved Universitetet i Oslo.

Han støtter dermed regjeringen, som fredag ba norske kommuner slutte med å lage egne lover og regler som tiltak mot koronakrisen. Justisminister Monica Mæland sa på en pressekonferanse at hun mener dette får negative ringvirkninger.

Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo.

Et av de mest omtalte av disse tiltakene er nordnorske kommuner som ilegger reisende sørfra to ukers karantene, fordi smitten er mer utbredt i Sør-Norge.

Inghild Ridola er helseleder i Vardø og mener bestemt at karantene kan ha en god effekt for kommunen.

– Ikke beroliget av handlekraften

Men det er ikke bare reisende fra sør til nord som rammes. I Vardø har man innført karantenepåbud for alle tilreisende som kommer fra en annen kommune. Og slik blir det, ifølge helseleder Inghild Ridola.

– Vi har registrert at regjeringen ber kommuner slutte å «lage egne lover og regler». For vår kommune har vi vurdert at tiltaket med karantene kan ha en effekt i forhold til å minske antall smittede, samt å hindre at vi får en bratt kurve av smittede samtidig, noe som vil bli en utfordring for helsevesenet. At vi ikke umiddelbart følger regjeringens anbefalinger har nok noe å gjøre med at man ikke er beroliget av regjeringens handlekraft, og ser at også regjeringen vingler i sine avgjørelser og tiltak. Dette sprer usikkerhet og lokale varianter oppstår, sier Ridhola, som mener at Vardø er i en tidligere fase av pandemien enn resten av land. Det er ingen bekreftede tilfeller av smittede i hennes kommune.

Les også

Én smittet rakk å ha nærkontakt med over 100 personer i Oslo. Byen er episenteret for koronaepidemien som rammet Norge.

Hun legger til: – Fasiten på hvilke tiltak som fungerer vil vi sitte med når denne pandemien er over. At regjeringen nå synes å kunne trekke konklusjoner om at lokale varianter ikke har effekt, virker underlig. Vi har ikke funnet på dette selv. Vårt grunnlag for bestemmelsen er blant annet nasjonal pandemiplan, veileder i kontinuitetsplanlegging og WHO.

– Jusprofessor Hans Petter Graver mener dette er ulovlig frihetsberøvelse?
– Jeg har ingen annen kommentar enn at ja, det er en stor inngripen i menneskers frihet. Men med hjemmel i smittevernloven kan man pr. i dag gjøre dette for å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg. I vår kommune opplever vi stor støtte for de tiltak med karantene som er satt i gang. Det er også viktig å minne om at det er karantene tilsynelatende friske mennesker blir satt i, ikke isolasjon, sier Inghild Ridola.

Ingebjørn Bleidvin er kommuneoverlege i Hadsel. Han mener at karantene for alle som kom til nord fra sør for Dovre hadde en funksjon.

Skjønner bekymringen

– Jeg skjønner godt at Regjeringen og Folkehelseinstituttet er bekymret for fragmentering av retningslinjene. Det er mange kommuner i Norge, og vi kan ikke ha flere hundre forskjellige tiltak. Samtidig ble det veldig lenge oppfordret til å ta lokale hensyn. Og vi var i en fase der reiserestriksjonene hadde en funksjon, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlegen i Hadsel.

Les også

For abonnenter eller kommende abonnenter: Pandemier har forandret verden før. Hva blir endringene denne gangen?

Lofoten og Vesterålen har hatt strenge karantenetiltak. Der har alle tilreisende som har kommet fra sør for Dovre automatisk kvalifisert for 14 dagers karantene. Bleidvin viser til loven om vern mot smittsomme sykdommer, som åpner for å isolere personer i geografisk avgrensede områder i opptil syv dager om gangen. Den sier også at i hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har.

– Vedtaket for Lofoten og Vesterålen gjelder i utgangspunktet ut inneværende døgn, og skal da revurderes ut fra kravene i smittevernloven. Det kan komme endringer, siden smittesituasjonen forandrer seg raskt, sier Bleidvin. Han mener tiltakene har hatt en effekt:

– Sortland fikk sitt første bekreftede korona-tilfelle for noen dager siden. Det ble oppdaget som en direkte konsekvens av dette lokale vedtaket. Personen hadde ikke blitt testet hadde det ikke vært for karantenen, og minner om sårbarheten legene på små steder i landet lever med hver dag.

– Vi er så få leger og ekstremt sårbare, sier Ingebjørn Bleidvin.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Karantene
  4. Folkehelseinstituttet