Norge

Norske fiskere tok 31,5 tonn av denne uønskede laksetypen i fjor

I fjor ble det fisket 21 tonn av den uønskede pukkellaksen i norske elver. Pukkellaksen utgjorde sju prosent av all laks som ble fisket i elver i fjor.

Pukkellaksen har gjort sitt inntog i norske farvann. Den har en toårig livssyklus og kommer tilbake til vassdragene annethvert år. Den fremmede arten er uønsket i Norge. Foto: Arkivfoto: Eva B. Thorstad / NTB scanpix

 • NTB

Statistisk sentralbyrå rapporterte i november i fjor at 10,5 tonn pukkellaks ble tatt med garnredskap i sjøen i løpet av fiskesesongen 2019.

Dermed er den totale fangsten gjort av norske fiskere av den uønskede fisketypen i fjor på 31,5 tonn.

2019 er det første året hvor elvefiske av pukkellaks blir registrert hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

Pukkellaksen kan gjøre stor skade i Norge, ifølge en fersk rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Rapporten konkluderer med at pukkellaksen kan bli tallrik og påvirke økosystemer, norsk villaks og akvakultur negativt.

 • Les også: Ble satt ut av russerne på 50-tallet. Nå lager pukkellaksen trøbbel i Norge.

Ble satt ut nord i Russland

Den hører naturlig hjemme i Stillehavet, men ble satt ut nord i Russland på 1950-tallet og har funnet veien til norske vassdrag for å gyte. 11 tonn pukkellaks ble fisket i sjøen i Norge i fjor.

Totalt ble det i fjor fisket og avlivet 348 tonn laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret og pukkellaks i norske elver – en økning på 13 prosent fra 2018.

Les mer om

 1. Laks
 2. Stillehavet
 3. Russland
 4. Norge

Relevante artikler

 1. VITEN
  Publisert:

  Pukkellaksen ble satt ut av russerne på 50-tallet. Nå lager den trøbbel i Norge.

 2. A-MAGASINET
  Publisert:

  Slik kan forskere avsløre flere av laksens hemmeligheter

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Disse fem lite kjente bedriftene er seks ganger så lønnsomme som snittet i Norge

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Torskeoppdrett på land er det neste store

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Denne næringen har tre ganger så høy lønnsomhet som resten

 6. NORGE
  Publisert:

  Klimautslippene sank i fjor. Fortsetter det slik i ti år, så når Norge klimamålet.