Norge

NHO-forening tar omstridt vedtak til retten: – Staten omgår EØS-reglene

NHOs teknologiforening Abelia mener staten omgår EØS-reglene når den vil innføre nasjonale e-helseløsninger.

Milliardprosjektet Akson skal blant annet gi alle legevakter et felles system for pasientjournaler.
 • Nina Selbo Torset
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

For 22 milliarder kroner i direkte og indirekte kostnader er planen at kommunehelsetjenesten skal få et felles journalsystem. På den måten skal pasienter slippe å måtte fortelle sykdomshistorien sin om igjen hvis de havner på legevakten i en annen kommune.

Journalsystemet, som har fått navnet Akson, føyer seg inn i rekken av flere e-helseløsninger der staten bestiller nasjonale systemer som skal utvikles. Dette mener NHO-foreningen Abelia er i strid med EØS-reglene.

– Man går inn for å fjerne eksisterende løsninger i kommunene ved å innføre noe helt nytt. Det er et drastisk inngrep i et marked, sier Tarje Bjørgum, som leder helseområdet i Abelia.

NHO-foreningen har derfor tatt saken inn for EFTA-domstolen, som har berammet høring 7. juli. Saken handler ikke spesifikt om Akson-prosjektet, men hvordan den norske stat finansierer og styrer nasjonale e-helseløsninger.

Regjeringen mener nasjonale og standardiserte IKT-løsninger vil være det beste. Det er Abelia sterkt kritiske til. – Staten skal være reddende engel, men regningen blir mye større enn nødvendig, sier Tarje Bjørgum.

Mener markedet kunne kommet med løsninger

Bakgrunnen for stevningen er et vedtak i ESA, Eftas overvåkingsorgan, som fører tilsyn med at EØS-avtalen blir overholdt.

I fjor sommer vedtok ESA at de nasjonale e-helseløsningene i Norge må ses som en del av den offentlige helsetjenesten. Løsningene blir derfor ikke regnet som næringsvirksomhet og faller utenfor EØS-reglene.

– Dette kan være drepende for all innovasjon og næringsutvikling. Myndighetene har ikke gjort det de kan for å få dette til uten å måtte omgå EØS-reglene, sier Abelia-toppen.

Les også

Britenes journalprosjekt ble omtalt som «Titanic-utgaven av IT-katastrofer». Nå skal Norge forsøke å få til noe lignende.

Abelia mener vedtaket også kan ramme journalprosjektet fordi det gjelder styring, finansiering og organisering av nasjonale e-helseløsninger.

I ESA-vedtaket heter det blant annet at norske myndigheter har opplyst at det ikke finnes konkurrenter i markedet til løsningene de planlegger. Abelia mener på sin side at helsenæringen ikke har fått kommet til bordet med alternative løsninger.

– Dersom staten hadde sagt at man trenger systemer som snakker sammen, ville markedet kunne ha levert det ut ifra de løsningene som allerede finnes, sier Bjørgum.

Har du tips om denne saken? Send en e-post til våre journalister eller les mer om hvordan du kan tipse oss på en sikker måte her.

Les også

staten mener det trolig blir nødvendig å tvinge kommuner og fastleger inn i omstridt IKT-prosjekt

– Erfaringene fra de siste tiårene viser at det er behov for utvikling av felles infrastruktur og nasjonale løsninger på utvalgte områder for å sikre helhetlig samhandling mellom de mange aktørene i helse- og omsorgssektoren, sier helseminister Bent Høie.

Høie uenig i kritikken

Den norske stat er invitert til å komme med innlegg til høringen. Helseminister Bent Høie (H) opplyser til Aftenposten at Norge har gitt relevant informasjon om markedet til ESA, men at det ikke hadde betydning for den rettslige vurderingen.

– ESA var klar over at det for deler av de nasjonale e-helseløsningene var utviklet alternative løsninger av private virksomheter, og at staten benytter private som underleverandører i stor utstrekning, skriver han i en e-post.

Frykter staten får for store muskler

Kritikken fra NHO har også røtter i regjeringens forslag til ny e-helselov. Regjeringen mener den nye loven er nødvendig for å sikre tydeligere nasjonal koordinering og styring av nasjonale e-helsetiltak, som for eksempel journalprosjektet Akson. Men lovforslaget ble slaktet i høringsrunden, og stortingsbehandlingen er utsatt til høsten.

– Dette handler også om forholdet mellom stat og kommune. Med den nye loven i ryggen vil staten kunne få uforholdsmessig sterke muskler og sanksjonsrett til å tvinge gjennom systemer ut i kommunene, sier Bjørgum i Abelia.

Som Aftenposten har skrevet tidligere, mener staten at det trolig vil bli nødvendig å tvinge kommuner til å ta i bruk et nytt felles journalsystem.

Bjørgum mener staten med den nye e-helseloven legger opp til å stenge ute store deler av markedet. Bjørgum påpeker at regjeringen så sent som i fjor høst la frem stortingsmeldingen «Helsenæringen», som understreket viktigheten av at næringslivet samarbeider med helsetjenesten om nye løsninger.

– Stortingsmeldingen hadde som mål å bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen. I sin nåværende form setter Akson en effektiv stopper for det, sier han.

– Akson vil legge til rette for innovasjon og næringsutvikling, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse, som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet.

Direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse opplyser at de har utredet om de i stedet for å utvikle et nytt journalsystem kunne videreutviklet dagens løsninger.

– Det vil ikke gi særlig god måloppnåelse, men en høy regning. Som nasjon må vi bestemme oss for at det er noen løsninger som er felles, slik som journal. På toppen av disse skal det være innovasjon og næringsutvikling, skriver direktøren i en e-post.

Les også

 1. Slik skal det bli lettere å få informasjon om pasientene

 2. Oslo, Stavanger og Bodø i brev til helseministeren: Krever utsatt frist for å signere støtte til milliardprosjekt

 3. Legeforeningen vil ikke ha det nye nasjonale pasientjournal-systemet. Men det vil Sykepleierforbundet.

Les mer om

 1. Kommune-Norges nye journalsystem
 2. EFTA-domstolen
 3. NHO
 4. Akson
 5. E-helse