Norge

Lemper på fraværsgrensen for kjøretimer

Regjeringen foreslår at glattkjøring og enkelte andre deler av trafikkopplæringen blir ansett som godkjent fravær.

Regjeringen foreslår at glattkjøring og enkelte andre deler av trafikkopplæringen blir ansett som godkjent fravær.
  • NTB

De nye unntakene gjelder bare for de obligatoriske kjøretimene som er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen.

– Fraværet har gått ned etter at fraværsgrensen ble innført. Det er bra. Det er viktig at elevene er til stede i undervisningen i videregående skole. Derfor må det gjøres helt klare begrensninger i hvor stor del av trafikkopplæringen det kan gjøres unntak for, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Fraværsgrensen innebærer at elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær, likevel skal kunne få karakter.

– Det er ikke aktuelt å fjerne fraværsgrensen, men vi ser behov for å legge bedre til rette for elever som skal ta førerkort, sier Sanner.

Både Unge Høyre, FpU, KrFU og Unge Venstre ønsker forslaget velkommen.

– Vi var imot fraværsgrensen da den ble innført, men ser at den fungerer. Med justeringer som denne, blir dette bra, sier KrFU-leder Martine Tønnessen til Dagbladet.

Trafikklærer Anders Skaarer ved Blindern Trafikkskole i Oslo mener departementets beslutning er klok.

– Kvaliteten på opplæringen øker når de som skal ta førerkort, får kjøre på dagtid med naturlig trafikkmengde som ligner på den de vil oppleve når de har tatt lappen, sier Skaarer.

Les også

  1. LES OGSÅ: Obligatoriske kjøretimer skal ikke telle med i fraværsgrensen på videregående

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Førerkort
  3. Jan Tore Sanner
  4. Solberg-regjeringen