Norge

Presidentens menn overtok, norske bistandspenger forsvant

Norske myndigheter har utbetalt 6,8 millioner kroner til Wildlife Conservation Society of Tanzania. Mye av dette kan ikke redegjøres for. Fem land gransker nå miljøorganisasjonen.

Tanzanias president Jakaya Kikwete (t.h.) mottar eden fra nyutnevnt statsminister Mizengo Pinda (t.v.) i 2008. Daværende departementsråd Phillemon Luhanjo (til høyre i midten) har en sentral rolle i organisasjonen som nå granskes for misligheter.

 • Siri Gedde-dahl

Miljøprosjektene til Wildlife Conservation Society of Tanzania (WCST) har brutt sammen. Pengene er borte, medarbeidere har sagt opp eller blitt sagt opp, og WCST er teknisk konkurs. Pengene til virksomheten kom fra norske, finske, danske, britiske og amerikanske bistandsbudsjetter.

I september 2012 tok Phillemon L. Luhanjo over som styreleder og øverste sjef for WCST. Han er en av president Jakaya Kikwetes nærmeste medarbeidere gjennom en årrekke.

Stanset pengestrømmen

Norge hadde bevilget 25 millioner kroner til et prosjekt for å verne skogområdet Pugu-Kazimzumbwi utenfor Dar-es-Salaam. Pengestrømmen ble stanset i 2012, etter at 6,8 millioner var utbetalt, fordi regnskaps— og revisjonsrapporter ikke var levert som avtalt. I februar 2013 stanset Norge alt videre samarbeid med WCST.

Ambassaden bestilte en gransking fra revisjonsfirmaet Baker Tilly DPG & Co. Den forelå 24. mai og ga klare indikasjoner på misbruk av penger. WCST hadde frist til 13. juni med å kommentere revisjonen, men har ikke svart.

UD vil ikke offentliggjøre revisjonsrapporten. Men både den finske ambassaderåd Merja Mäkelä og Torbjørn Eriksen i danske Friluftsrådet, som begge kjenner den norske rapporten, bekrefter at det er klare indikasjoner på økonomiske misligheter i WCST. De to er involvert i andre WCST-prosjekter, og avventer egne granskinger.

Presidentens talsmann

Før Phillemon Luhanjo ble WCST-styreleder var han departementsråd på presidentens kontor og presidentens talsmann. Luhanjo gikk ut av regjeringsapparatet etter en korrupsjonsskandale, med sterke beskyldninger mot ham selv. Offisielt gikk han ikke av på grunn av skandalen.

Før dette igjen var Luhanjo departementsråd i det tanzanianske miljødepartementet, som var involvert i en korrupsjonssak med norske bistandspenger gjennom en årrekke.

Men Luhanjo er ikke den eneste i WCST som kommer fra høyt oppe i statsapparatet. Deo-Gratias Gamassa, som var daglig leder i WCST inntil han trakk seg helt nylig, var nyslått pensjonist fra en avdelingslederstilling i departementet som Luhanjo ledet.

Også Gamassas etterfølger, Rawson Yonazi, var tidligere ansatt i miljødepartementet under Luhanjo. Brorparten av de ansatte i WCST kom faktisk fra middels til høyere stillinger i sentraladministrasjonen. Nå har de fleste sluttet eller blitt avsatt på grunn av. vanskelighetene.

Kunstig sivilsamfunn

Frivillige organisasjoner, på engelsk kalt non-governmental organisations, brukes som alternativ kanal for bistandspenger. Fordi NGO-er skal representere det sivile samfunn har flere giverland reagert på at det er «presidentenes menn» som styrer.

Ambassaderåd Merja Mäkelä ved den finske ambassaden i Tanzania forteller at WCST ikke var dominert av så mange tidligere regjeringsfolk den gangen finnene tok beslutningen om å støtte WCSTs prosjekter i 2010-2011. Hun er kritisk til at WCST er «tatt over» av nye aktører.

- Sivilsamfunn skal representere reelle meningsblokker i en befolkning. Når sivilsamfunnet reduseres til å bli et privilegium, som makthavere deler ut til lojale støttespillere, så undergraver de selve ideen om hvorfor et sivilsamfunn er viktig, sier forsker Asle Toje ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo.

Han viser til at en rekke forskere har beskrevet hvordan vestlig finansierte organisasjoner i utviklingsland skaper et falskt sivilsamfunn.

- Det tjener ikke hensikten: Å være et korrektiv til myndighetene.

Toje mener likevel det er vanskelig for Norge å kritisere andre, fordi Norge i så stor grad finansierer sitt eget lands frivillige organisasjoner.

«Not the way it works»

Styreleder Phillemon Luhanjo svarer først hverken på telefon, sms eller e-post. Daglig leder Rawson Yonazi godtar å få spørsmål på e-post, men da han har lest dem, har han «ingen fullmakter». Han viser til Luhanjo. Etter noen dager svarer Luhanjo på Aftenpostens oppringning.

- Jeg kan ikke kommentere. Jeg har ikke sett e-posten. Jeg er på reise. Jeg kan ikke si noe fordi jeg fortsatt snakker med ambassaden.

- Men ambassaden sier du ikke har svart dem på spørsmål om revisjonsrapporten?

- Nei, nei. Jeg kan ikke kommentere. It’s not the way it works, madam! sier Luhanjo før han bryter samtalen.

UD: Vil kreve penger tilbake

Hans-Jakob Arnestad i Utenriksdepartementet sier Norge vil kreve penger tilbake for «utilstrekkelig dokumenterte utgifter».

Norge bevilget 25 millioner kroner til vernetiltak i skogen nær Dar-es-Salaam, og utbetalte 6,8 millioner. Tiltakene for bærekraftig bruk av skogen og alternativt levebrød for lokalbefolkningen hadde rent ut i hærverk og ingenting. Vaktholdet i skogen hadde raknet og skogen var delvis brent ned.

Prosjektkontoret, bygget med norske penger, er rasert, og ligger nå forlatt.

Ifølge Arnestad er døren ikke lukket for en politisak, men Norge vil først ta kontakt med tanzanianske myndigheter for å se hvordan saken kan løses.

Tvilsomt kråkeprosjekt

Flere av miljøprosjektene til WCST kollapset allerede før giverlandene skrudde pengekranen igjen. Også et prosjekt for å redusere kråkebestanden, støttet av USA, Danmark og Finland, er misligholdt. Indian House Crow er fremmed, uønsket art i Tanzania, og utgjør - med sin enorme bestand - et stort miljøproblem.

Feltbesøk ved kråkefellene i mai viste ifølge en rapport at «ledelsen hadde redusert operasjonen til utelukkende å være en måte å bruke penger på, og ikke virkelig forsøke å løse kråkeproblemet». Finland stanset pengestrømmen etter 800.000 kroner, og beskjeden er klar fra den finske ambassaderåd Merja Mäkelä:

- WCST er helt uten midler, og skylder oss penger. Vi kommer ikke til å finansiere dem mer.

Mektige personer

Danske Friluftsrådet har overført 1,2 millioner danske kroner til et WCST-prosjekt om miljøundervisning i skolen, som i hovedsak gjennomført. Men Friluftsrådet fraber seg videre samarbeid.

Også Britiske Birdlife International, som hadde flere, store fellesprosjekter med WCST, har frabedt seg alt videre samarbeid og ber WCST redegjøre for pengebruken.

Merja Mäkelä sier det er sjelden tanzanianske myndigheter straffeforfølger slike saker. Og at det tar uansett veldig lang tid.

- Og i WCST sitter det veldig mektige personer, minner hun om.

Norske regnskogpenger skulle verne byskogen nær Dar-es-Salaam, Pugu-Kazimzumbwi, og gi lokalbefolkningen alternative inntektskilder. Det gikk ikke så bra.

Koblingen til presidenten helt ok for ambassaden

- Det er ikke noe negativt i at det er tidligere toppfolk fra miljøforvaltningen som leder organisasjoner eller går inn i styrer og frivillig arbeid, sa ambassaderåd Inger Næss ved den norske ambassaden i Tanzania til Aftenposten i januar.

Hun mente det var helt uproblematisk at tidligere toppbyråkrater fra den statlige, tanzanianske miljøforvaltningen styrer WCST, og bekreftet at dette har den norske ambassaden kjent til helt fra starten av. Næss fortalte at Gamassa har vært en av flere hovedkontakter for ambassaden.

- Her er pensjonsalderen 60 år og det er bra og naturlig at ressurssterke folk bidrar. At du har jobbet i departementet tidligere, diskvalifiserer deg ikke fra å styre en frivillig organisasjon som får norske bistandspenger, sa Næss.

Ettersom mistanken om økonomiske misligheter er styrket de siste månedene, har Aftenposten på nytt stilt spørsmål om ambassaden mener koblingen til regjeringsapparatet er problematisk. Ambassaden har intet å tilføye.

Norske regnskogpenger skulle verne byskogen nær Dar-es-Salaam, Pugu-Kazimzumbwi, og gi lokalbefolkningen alternative inntektskilder. Det gikk ikke så bra. http://pugukwakiki.com

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  - Den dummeste loven som noen gang er skrevet

 2. NORGE

  Dagbok fra helvete

 3. NORGE

  Person omkom etter havari. Søk etter flere som kan ha vært om bord.

 4. NORGE

  1 av 3 røde KrF-delegater vurderer å gi seg

 5. NORGE

  Malkenes får Fritt Ords Honnørpris

 6. NORGE

  - Ordet drap husker jeg veldig godt