18-åring dømt til 13 års forvaring for Vinstra-drapet

En 18 år gammel mann er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 13 års forvaring for knivdrapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra i 2018.

Laura Iris Haugen (16) ble drept med en rekke knivstikk rett i nærheten av huset hun bodde i på Vinstra i Nord-Fron i Innlandet. Nå er den unge drapsmannen dømt til 13 års forvaring med en minstetid på åtte år.

Dommen på 13 års forvaring med en minstetid på åtte år ble avsagt i Eidsivating lagmannsrett før helga.

18-åringen er dømt for å ha drept 16 år gamle Laura Iris Haugen på Vinstra med 20 knivstikk 31. oktober 2018 og for å ha knivstukket en nabo som kom til unnsetning.

– Selv om det er vanskelig å forstå både hvorfor tiltalte drepte Iris, og hvorfor drapet i detaljer ble gjennomført som beskrevet, er det lagmannsrettens vurdering at det heller ikke er noe i de tidsnære bevis som viser at han var psykotisk, konkluderer retten etter omfattende drøfting av de psykiatriske undersøkelsene av tiltalte.

Vi drøfte ankespørsmålet

Tiltaltes forsvarer, advokat Gunhild Bergan, sier til NTB mandag ettermiddag at det foreløpig ikke er tatt stilling til om dommen skal ankes.

– Jeg har ikke noen spesiell kommentar til den. Vi tar dommen til etterretning. Vi mente jo at det var tvil om tilregnelighet. Det var årsaken til anken. Jeg har verken fått vurdert ankespørsmålet eller diskutert det med klienten, sier hun.

Både Bergan og hennes kollega i tingretten la ned påstand om tvungent psykisk helsevern. 18-åringen er gjort kjent med dommen.

Nektet skyld

Tiltalte erkjente de faktiske forhold, men nektet straffskyld fordi han mener han var psykotisk.

De rettspsykiatrisk sakkyndige hadde tynt grunnlag for å gi retten sine vurderinger, men konkluderte med at de antar at tiltalte var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet. Rettens påfølgende konklusjon var avgjørende for at han kunne dømmes for drapet.

Lagmannsrettens dom er den samme som i Nord-Gudbrandsdal tingrett i juli i fjor. Straffen den da 17 år gamle gutten fikk, er blant de strengeste som er ilagt en så ung person i Norge.

Intet formildende

– Lagmannsretten er enig med aktor, slik også tingretten vurderte det, i at samlet straff for drapet og den grove kroppsskaden, tatt hensyn til alle omstendigheter, ville kvalifisert for lovens strengeste straff på 21 år for en voksen lovbryter, heter det i premissene for straffeutmålingen.

Domstolen har ikke funnet noen formildende omstendigheter og legger ingen vekt på at tiltalte erkjente de faktiske forhold, ettersom han ble pågrepet umiddelbart i tilknytning til de straffbare handlingene, og at erkjennelsen derfor ikke har hatt betydning for oppklaringen av saken.

Den 18 år gamle mannen er også dømt til å betale oppreisning og erstatning på til sammen rundt 850.000 kroner til Haugens etterlatte og naboen som ble angrepet med kniv.