Ambulanseansatte jobber opp mot 30 timer overtid i snitt per måned

De 160 ansatte i bilambulansetjenesten til Nordlandssykehuset HF jobber opp mot 4.800 timer overtid i måneden. Saken skal opp i styret ved sykehuset onsdag.

Nordlandssykehuset har en utfordring med høye og økende antall overtidstimer i bilambulansetjenesten.

Det er Avisa Nordland som melder om styresaken, der arbeidstakerorganisasjonen Delta Nordland har bedt sykehuset ordne opp i arbeidsforholdene, ellers vil det bli fulgt opp med en politianmeldelse.

Styret i Nordlandssykehuset mener den høye overtidsbruken i bilambulansetjenesten er direkte forklaringen til at 40 prosent av helseforetakets samlede månedlige arbeidsmiljølovbrudd finner sted i nettopp der.

De 160 ansatte i tjenesten jobber i snitt opp mot 30 overtidstimer og med seks brudd på arbeidsmiljøloven i snitt hver måned. Over tid er det blitt verre. Ifølge avisa kommer 40 prosent av overtiden fra utrykning fra hjemmevakt, mens 30 prosent av overtiden er loggført som følge av sykefravær og annet kortere fravær.

– De ansatte stilte krav om at vi måtte gjøre noe. Arbeidsmengden gikk ut over deres helse og folk ble syke, sier seniorrådgiver Eigil Horsdal i Delta, som forfattet brevet som ble sendt til sykehusdirektør Paul Martin Strand i oktober. Horsdal har hatt møter med alle parter og sier de er på rett vei i saken.

I en innstilling til sykehusstyret foreslår Strand flere tiltak. Sykehusdirektøren skriver i en sms at han av prinsipp ikke kommenterer styresaker før behandling.