Eirik Jensen nekter straffskyld for tredje gang

I dag starter 18 uker med Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i rettssal 250. Også denne gangen vil store deler av saken gå for lukkede dører.

Guro Glærum Kleppe leste opp tiltalebeslut ninngen mot Eirk Jensen. Etterpå svarte Jensen for tredje gang at han nekter straffskyld for det han er tiltalt for.

Dommen som blir avsagt etter at denne ankesaken etter planen er ferdig i slutten av mars neste år, blir etter all sannsynlighet det endelige utfallet. Hvis Jensen blir dømt, vil i realiteten det eneste håpet hans være å få saken gjennom et trangt nåløye hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Onsdag morgen kom Eirik Jensen inn i salen allerede en snau halvtime før rettssaken skulle starte. Han gikk rett opp til sin forsvarer, John Chr. Elden med en beskjed før han begynte å ordne med dokumentene og forberedelsene før retten skulle åpne.

Jensen har i flere måneder oppholdt seg i fritidsboligen sin hvor han har forberedt seg før denne siste og avgjørende saken. Dommen som blir avsagt denne gangen vil etter all sannsynlighet bli stående.

Nekter fotografering

Flere av tilhørerbenkene sto med ledige plasser. Sammenlignet med de forrige rettssakene, var det merkbart færre som var kommet for å få med seg åpningen.

08.59, ett minutt før saken skulle starte, kom Gjermund Cappelen inn. Han kom fra Ila fengsel, og i motsetning til Jensen hadde han allerede gjort det klart at han ikke ville tillate å la seg fotografere i salen.

– Denne gangen har jeg bestemt meg for at jeg ikke ønsker å bli fotografert, sier han. Det er en avgjørelse han har tatt av hensyn til familien, for å unngå at belastningen blir større enn den allerede er.

Det var godt med plass på tilhørerbenkene bak advokat Benedict De Vibe.

Ankebehandling

Der to år og ti måneder siden Eirik Jensen og Gjermund Cappelen første gang satte seg i rettssal 250 i Oslo tinghus. Da hadde Cappelen allerede vært i Asker og Bærum tingrett i forbindelse med rettssaken der seks av hasjligens medlemmer ble dømt til lange fengselsstraffer.

I september 2017 år ble Jensen dømt til 21 års fengsel, mens Cappelen fikk 15 år etter å ha blitt inrømmet 30 prosent strafferabatt for å ha samarbeidet med politiet.

Tingrettsdommen ble anket til Borgarting lagmannsrett. Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffeutmålingen.

Juryen satt til side

Årsaken til at saken nå skal starte for tredje gang med full rettsbehandling, er at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett satte juryens kjennelse av Jensen til side. Det var den aller siste saken som gikk for jury, ordningen er nå avskaffet. Denne gangen går ankebehandlingen for meddomsrett.

Juryen brukte forrige gang mange dager på å komme frem til sin kjennelse, det er kjent at juryen var svært splittet før medlemmene kom frem til at Jensen skulle frikjennes for medvirkning til innførsel av store mengder hasj, men kjennes skyldig i grov korrupsjon.

Det er ventet at denne saken vil gå frem til slutten av mars neste år.

Eirik Jensen i retten onsdag.

Lukker dørene

Store deler av saken vil gå for lukkede dører, slik det også har vært ved de to foregående rettssakene. Mange av temaene som offentligheten ikke får kunnskap om, inneholder opplysninger som kan være til skade for politiets informanter og sikkerheten til de tiltalte.

Gjermund Cappelen har erkjent alt han er tiltalt for. I desember har Cappelen sittet seks år i varetekt siden han ble pågrepet. Han ble i Oslo tingrett dømt til 15 års fengsel, men han krever større rabatt fordi han mener det aldri ville vært mulig å få Jensen tiltalt eller dømt uten hans samarbeid.

Jensen ble pågrepet i garasjen under Politihuset i Oslo om morgenen 24. februar 2014. Han ble varetektsfengslet og senere løslatt i mai 2014, og har sittet i alt 111 dager i varetekt.