Valget av sykehusdirektør: – En av de viktigste og vanskeligste jobbene i Norge nå

Nå starter jakten på ny toppsjef i Oslo universitetssykehus (OUS). En kjempespennende oppgave, men personen vil presses på alle bauger og kanter, sier Jan Grund, professor i helseledelse ved Oslo Met.

Styreleder Gunnar Bovim etter styremøte i Oslo universitetssykehus mandag. Da ble det klart at Bjørn Erikstein (t.h.) trekker seg som administrerende direktør.

Grund har tidligere arbeidet som spesialrådgiver i Helsedepartementet og som rektor på Høgskolen i Akershus. Han mener den nye toppsjefen ved OUS må ha flere egenskaper for å takle den krevende rollen som øverste leder ved landets største sykehus, som har over 20.000 ansatte.

– Det er som å måtte jobbe som fyrbøter i helvete, sier professoren:

– Han eller hun må ha en personlig evne til å håndtere mennesker og ha nok faglig autoritet til å kommunisere med fagfolkene som jobber ved sykehuset. Samtidig må toppsjefen ha en inngående forståelse for politikk og systemene som sykehuset er en del av, sier Grund.

Jan Grund har tidligere jobbet blant annet som planleggingssjef i Helsedirektoratet og som prorektor ved Handelshøyskolen BI

Konfliktene har bygget seg opp

Nåværende toppleder ved OUS, Bjørn Erikstein, valgte mandag å varsle sin avgang. Det skjedde etter et ekstraordinært styremøte, som kom i stand fordi tillitsvalgte, som representerer 20.000 ansatte, hadde erklært mistillit mot ham.

Fem av åtte styremedlemmer stemte for fortsatt tillit til Erikstein. Han valgte likevel å trekke seg som toppsjef, og går nå over til en rådgiverstilling der han beholder 80 prosent av direktørlønnen på 2,2 millioner kroner.

Den konfliktfylte situasjonen ved OUS har bygget seg opp gjennom hele våren i forbindelse med uenigheter om planene for nye sykehus i Oslo. 20. juni vedtok Helse Sør-Øst å gå videre med planene om å legge ned Ullevål og bygge et nytt sykehus på Aker og et på Gaustad.

– Mange konfliktsituasjoner fremover

Jan Grund sier det ikke vil bli lettere å fylle sjefsstolen nå.

– Det vil være mange faglige, politiske og økonomiske konfliktsituasjoner fremover. Det er en av de viktigste og vanskeligste jobbene du kan ha i Norge nå, mener Grund.

Grund nevner John Arne Røtting i Forskningsrådet og Bjørn Inge Larsen, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, som to solide kandidater til stillingen. Han mener også Grethe Aasved, direktør ved St. Olavs hospital, tidligere direktør i private Aleris, er en interessant kandidat.

– Må tåle kritikk

Ole Trond Berg er professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han mener det er avgjørende at en ny kandidat kan tåle kritikk, men samtidig ikke bli for autoritær.

– Kandidaten må ha fantasi og intellektuell styrke, for å kunne argumentere godt. Vedkommende må være sosialt dyktig. Og når noe går galt, må han eller hun ta ansvaret.

Fredag 14. juni slo aktivister ring rundt Ullevål sykehus for å vise sin motstand mot nedleggelse. Uken etter ble det likevel vedtatt nedlagt.

Vil se etter kvinner

Berg tror styret vil se etter dyktige kvinner og mener det finnes aktuelle kandidater blant dagens sykehusdirektører innenfor Helse Sør-Øst. Han nevner Nina Mevold, sykehusdirektør på Sørlandet, Alice Beate Andersgaard, Innlandet-direktør, og Inger Cathrine Bryne, Helse Stavanger-direktør.

Han er enig med Grund i at Grethe Aasved kan være en sterk kandidat. I tillegg trekker professoren frem to navn han mener kan bli oppfattet som kontroversielle valg: Nåværende OUS-rådgiver Just Ebbesen og Jan Frich, direktør i Helse Sør-Øst.

Les også

Direktøren fikk mistillit mot seg fra tillitsvalgte for nær 20.000 ansatte – er sikret 1,7 mill. i lønn ved avgang

Får ekstern hjelp til å finne toppsjef

Tirsdag ble det klart at viseadministrerende direktør Morten Reymert skal konstitueres som toppsjef fra 1. juli og inntil en permanent kandidat er på plass.

Gunnar Bovim, styreleder i OUS, sier at de nettopp har startet prosessen med å finne en kandidat.

Morten Reymert er i dag viseadministrerende direktør i OUS og tar midlertidig over for Bjørn Erikstein, som meldte sin avgang mandag.

Et styreutvalg, som består av Bovim selv, Anne Carine Tanum, nestleder i OUS-styret og ansattrepresentant Aasmund Bredeli, skal jobbe med å finne en ny kandidat etter Erikstein.

Bowim forteller at de skal få ekstern hjelp og gå bredt ut i jakten på den rette kandidaten.

– Det er en veldig krevende og omfattende lederoppgave, men det er også en privilegert jobb. Oslo universitetssykehus har en god drift og dedikerte ansatte, som strekker seg lenger enn hva en leder kan forvente seg. Det er også et oppdrag som betyr mye for hele samfunnet og for dem som mottar sykehustilbudet, sier Bovim om jobben.

Les også

Akuttleger mangler tillit til sykehusledelsen etter kritisk rapport

– Avgjørende at lederen tar de ansatte med på råd

Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, mener det er viktig at den nye lederen tar faglederne ved sykehuset på alvor.

– Ledelsen må kunne samarbeide godt med dem som driver den daglige driften ved sykehuset og ta dem med på råd når planene om nye sykehus skal legges, sier Grimsgaard.

Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst.

Christer Mjåset er visepresident i Legeforeningen og tidligere foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved OUS. Han sier at neste direktør har en stor jobb foran seg.

– Det blir viktig å bygge ned skansene og få de ansatte med på laget, sier han.

Mjåset mener det nå må tenkes nytt i ledervalget.

– Partssamarbeidet har gått i stå. Jeg tror det bør hentes inn nytt blod utenfra.