Stavanger: Flertall for rushtidsavgift

I Stavanger sier 53 prosent av velgerne at de er for rushtidsavgift. 26 prosent vil imidlertid redusere dagens sats på 22 kroner.

– Vi i Venstre kommer aldri til å gi oss på rushtidsavgiften, sier Jan Erik Søndeland (V).

(Stavanger Aftenblad): I meningsmålingen, som er utført av Respons Analyse på oppdrag fra Stavanger Aftenblad, sier 42 prosent av de totalt 602 spurte at rushtidsavgiften bør fjernes helt.

27 prosent vil beholde den som i dag, mens 26 prosent vil beholde, men redusere avgiften.

Aftenbladets måling viser at det er forskjell på synet på rushtidsavgift i Stavanger og Sandnes. I Sandnes ønsker nemlig 6 av 10 spurte å fjerne avgiften helt.

– Fungerer skambra

Kjartan Alexander Lunde, Venstres toppkandidat i Rogaland, er glad for at et flertall av de spurte i Stavanger aksepterer at det skal koste ekstra å kjøre i rushtiden.

Han tar mer enn gjerne æren, på vegne av partiet, for å ha kjempet rushtidsavgiften inn i forhandlingene om Bymiljøpakken.

– Rushtidsavgiften fungerer jo skambra! Trafikken og køene i rushtiden går ned, utslippene går ned og luftkvaliteten blir bedre, sier Lunde.

Han får støtte fra Jan Erik Søndeland, partiets ordførerkandidat i Stavanger.

– Hvorfor mener dere rushtidsavgiften er så viktig?

– Den er et middel for å gjøre det ekstra økonomisk lønnsomt for de som velger å gå, sykle eller bruke kollektivmidler i perioder av døgnet da folk flest reiser fram og tilbake til jobb. Det er et virkemiddel som vi vet virker. Vi i Venstre kommer aldri til å gi oss på rushtidsavgiften, sier Søndeland.

Risikerer busskutt

Han er heller ikke enig med dem som ønsker å redusere rushtidssatsen.

– Da er det en bedre idé å redusere grunnsatsen i bompengene, og så heller beholde differensieringen i rushtiden morgen og ettermiddag. Dersom forskjellen blir for liten, er jeg redd det ikke blir like viktig for folk å velge andre transportformer enn bilen.

Venstres ordførerkandidat er også klar på at Nord-Jæren har mye å tape dersom man ikke oppnår målet om 0-vekst i biltrafikken.

– I så fall risikerer vi å miste flere hundre millioner i statlige belønningsmidler som blir brukt til å subsidiere busser og andre tiltak. Hvis de midlene endre opp i andre byer, kan fylkeskommunen bli nødt til å ta redusere busstilbudet igjen, sier Søndeland.

– Hva tror du er årsaken til at folk i Stavanger er mer positive til rushtidsavgift enn i Sandnes?

– Det skyldes nok at Stavanger er en mer kompakt by og med bedre kollektivtilbud enn i Sandnes. Hadde alternativene til bilen vært like gode i Sandnes, er jeg rimelig sikker på at innbyggerne ville vært mer positiv til rushtidsavgift også, sier Søndeland.

Daria Maria Johnsen (MDG).

MDG: - Rushtidsavgiften er en fordel for alle

Daria Maria Johnsen er ordførerkandidat for MDG i Stavanger. Hun mener rushtidsavgift er en fordel for alle.

– Et effektivt middel for å få ned trafikken i rushtiden. Mindre utslipp og renere luft. Dessuten blir det bedre framkommelighet for de som må bruke bil, og vi får inn penger til å gjøre forholdene enda bedre for kollektivbrukere, syklister og gående, sier hun.

– Redusert sats, hva sier du til det?

– Vi er villige til å være med på et kompromiss der rushtidsavgiften halveres fra 22 til 11 kroner.

Fra nei til tja

Høyres ordførerkandidat, John Peter Hernes, representerer et parti som i valgkampen i 2011 var kategorisk mot rushtidsavgift.

– Nå er dere for, ikke sant?

– Vi er ikke tilhengere av rushtidsavgift, men samtidig ville det være helt ulogisk om det kostet det samme å kjøre på veien klokken 2 natt til søndag som klokken 8 en morgen midt i uka. Flat sats er helt ulogisk, men vi stiller oss bak det flertallsforslaget som foreligger, om å redusere rushtidsavgiften til det halve, sier Hernes

SV i Stavanger har markert seg med å være mot bompenger, men ikke helt mot rushtidsavgift.

– Vi har stemt mot hele pakken, men med et bedre kollektivsystem på plass, utelukker vi ikke en form for rushtidsavgift. Slik situasjonen er nå, er vi ikke for rushtidsavgift heller, sier Eirik Faret Sakariassen, partiets ordførerkandidat.

Venstre og MDG

Ser man på de spurtes partitilhørighet, er det Venstres og MDGs velgere som er klart mest positive til rushtidsavgift. Henholdsvis 63 og 61 prosent sier at avgiften bør bestå uforandret. Tilsvarende tall for Rødt og SV er henholdsvis 42 og 38 prosent. 27 prosent av velgerne til Høyre, Ap og KrF mener det samme. I Sp er prosentandelen 24, mens tallet i Frp er nede i 16. For de som vil stemme på FNB, er bildet langt mer entydig. 83 prosent vil fjerne avgiften helt.