Norge

Eirik Jensen varetektsfengsles i ytterligere åtte uker – anket på stedet

Narko- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen varetektsfengsles i ytterligere åtte uker, har Oslo tingrett bestemt. Selv anket den tidligere politimannen på stedet.

Eirik Jensen før fengslingsmøtet i Oslo tinghus torsdag.
  • NTB-Marius Helge Larsen
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

– Jeg mener vedtaket er tuftet på helt gale premisser. Da blir det min jobb å synliggjøre det, sa Jensen da han kunngjorde for retten at han anker fengslingskjennelsen.

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Han har siden sittet varetektsfengslet i påvente av ankebehandling av saken i Høyesterett.

Tingretten har nå bestemt at han bør sitte varetektsfengslet i åtte nye uker, og begrunner det med at det kan støte folks rettsfølelse om han får gå fritt ute i samfunnet. I kjennelsen legger retten avgjørende vekt på «sakens helt spesielle karakter», og det vises blant annet til Jensens stilling som polititjenestemann da lovbruddene ble begått.

Det bemerkes at tillitsbruddet overfor samfunnet har «enestående dimensjoner».

Anmeldelse

Med seg til torsdagens fengslingsmøte hadde Jensen en nyhet om at han har anmeldt flere av dem som har ført rettssakene mot ham i tingretten og lagmannsretten.

Anmeldelsen er levert til Riksadvokaten, som bekrefter å ha mottatt den.

– Det jeg gjør nå, er at jeg angriper et system. Systemet har en del sentrale aktører som sitter med ansvar. De som sitter med ansvaret, kan ikke etterforske seg selv, sa Jensen.

Kommenterer ikke

Konstituert sjef for Spesialenheten Jens Olav Sæther, som representerte Spesialenheten under fengslingsmøtet, ønsker ikke å kommentere anmeldelsene.

– Jeg er ikke kjent med innholdet utover det som nå er kommet fram i retten og har ikke forutsetninger til å si noe som helst om det, sier han.

Han sier at spesialenheten tar sikte på at Jensen skal sitte fengslet fram til Høyesterett har behandlet anken.

NTB har forsøkt å kontakte Liv Øyen og Guro Kleppe i Spesialenheten, men ingen har noe å kommentere, da de ikke kjenner innholdet i anmeldelsene ennå.

Meningsmåling

Jensens forsvarer John Christian Elden, hadde også med seg nytt materiale i tingretten torsdag.

Han la fram en meningsmåling utført av Opinion 13. juli, hvor tre firedeler av de spurte svarte at de ikke blir støtt av at Jensen er på frifot fram til Høyesterett behandler anken.

Dermed mener Elden at vilkåret om at «den allmenne rettsfølelse» blir støtt ikke er til stede.

– Det er ikke slik at det er den enkelte dommers rettsfølelse. Dommeren har ikke noen bedre rettsfølelse enn mannen i gata, tvert imot, sa Elden.

I kjennelsen slås det fast at meningsmålingen inngår i vurderingene som er gjort, men at den ikke endrer på utfallet av disse.

– Spesiell sak

Elden varsler at det at det er «høyst aktuelt» å anke fengslingskjennelsen helt til Høyesterett, og eventuelt også til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

I sin prosedyre under fengslingsmøtet viste aktoratet til at Jensen er dømt for alvorlige forhold som undergraver politiets samfunnsoppdrag.

– Det er en helt spesiell sak som dreier seg om innførsel av en betydelig mengde hasj, 13,8 tonn over en periode på ti år, hvor Jensen hadde en sentral rolle samtidig som han var polititjenestemann. Og hvor han har mottatt verdier på 1,4 millioner kroner, sa Sæther.