Norge

Hulback-saken blir begjært gjenopptatt

Freddy Hulbacks avdokater sier at de vil innlevere en begjæring for å få drapsdommen gjenopptatt en gang til.

Freddy Hulback (57) har sonet 18 år for drap på kameraten sin. Fredag kunne han lese om saken sin i A-magasinet.
  • Frode Sætran

Freddy Hulback (57) har vært gjennom fire rettssaker. Den siste i 2007, da han ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept kameraten sin under særdeles skjerpende omstendigheter palmesøndag 2001.

Fredag leste han om seg selv og saken sin i A-magasinet.

– Det er sterkt å se saken på trykk. Aftenposten har avdekket forhold som jeg mener viser at dommen er feil. Nå håper jeg at saken kan behandles enda en gang, sier Hulback.

Advokatene Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling har vært hans forsvarere siden forrige gjenopptakelse av saken i 2006.

– Jeg har hele tiden ment at denne dommen er feil, sier Benedict de Vibe.

  • Se hele saken her: Historien om en drapsdom

Frikjent i 55 minutter

Han sier at han oppfattet at det var en enstemmig jury som frikjente Hulback i Eidsivating i 2007.

– Da juryformannen leste opp sin avgjørelse, satt andre jurymedlemmer og nikket samtykkende på hodet, minnes de Vibe.

Så trakk fagdommerne seg tilbake. 55 minutter etterpå kom de tilbake. Retten ble satt på nytt.

– Førstelagmannen leste opp fagdommernes avgjørelse: De var enstemmig enige om at juryens kjennelse skulle settes til side. Så reiste de seg og gikk. Det skjedde så fort at flere av jurymedlemmene ble sittende uten å forstå hva som akkurat hadde skjedd, forteller de Vibe.

Advokatene Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling skal begjære ny gjenopptakelse av Hulback-saken.

– Ikke holdbare bevis

Advokatene er begge fullt opptatt som forsvarere for Gjermund Cappelen i maratonrettssaken mot ham og den tidligere politimannen Eirik Jensen, men de vil begynne arbeidet med en ny gjenopptakelsesbegjæring over påske.

– Bevisene i saken er jo ikke holdbare, sier Kaja de Vibe Malling.

De har også tidligere forsøkt å få saken gjenopptatt. I begjæringen fra mai 2008, året etter den siste domsavsigelsen i Eidsivating lagmannsrett, anklager Benedict de Vibe dommerne i Eidsivating for å se bort fra rettsmedisinernes vurdering og plukke de bevisene som bygger opp under deres egen forestilling.

I begjæringen skrev de Vibe blant annet:

«Retten har lagt til grunn at Myhre er drept av Hulback fordi det ikke er sannsynliggjort gjennom bevisførselen at Myhre tok sitt eget liv (...) .»

Freddy Hulback (57) på cella.

Nye elementer

Men begjæringen ble ikke tatt til følge, blant annet fordi det advokatene påpekte allerede var vurdert av retten. Gjenopptakelseskommisjonen mente derfor at advokatens påpekninger nærmest fremsto som en anke over lagmannsrettens bevisbedømmelse.

Nå foreligger det imidlertid flere elementer som kan tenkes å bli vurdert som nye bevis, eller som i hvert fall kan bidra til å øke tvilen om hvorvidt drapsdommen er riktig.

Blant annet er to av landets fremste eksperter innen suicidologi enige om at det godt kan tenkes at Tom Georg Myhre kan ha satt overdosen for å begå selvmord.

Dessuten er rettens sakkyndige vitne i rettsmedisin, professor Sidsel Rogde, klar på at retten synes å ha vært på ville veier da den slo fast at Myhre ble kvalt med et skjerf.

I tillegg sier en svensk ekspert på narkotikaforgiftning at forklaringen som er gitt av påtalemyndighetens viktigste vitne, og som retten har vektlagt i dommen, er usannsynlig.

Les mer om

  1. Eirik Jensen
  2. Gjermund Cappelen
  3. Eidsivating lagmannsrett