Skolene er nesten tomme. Nå vil regjeringen at flere sårbare elever skal få være på skolen.

Mandag var bare 436 elever på skolene i Oslo. Kunnskapsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener flere elever i sårbare situasjoner burde få skoleplass.

På Møllergata skole er det bare fire elever denne uken, alle har foreldre som er helsepersonell.
  • Frøydis Braathen

Tirsdag ble det klart at alle landets skoler skal holde stengt til etter påske. Det betyr at 600.000 elever i grunnskolen må fortsette med hjemmeskole.

Av 68.930 elever i grunnskolen i Oslo var bare 436 elever på Oslos skoler mandag, ifølge Utdanningsetaten.

Skoler og skoleeiere skal fremdeles sørge for at barn av foreldre i samfunnskritiske yrker skal få komme på skolene. Det samme gjelder utsatte barn og unge, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Mange har vært bekymret for at elever som av ulike årsaker ikke har det så bra hjemme, nå har mistet den trygge arenaen som skolen er for mange.

Les også

Pandemier har forandret verden før. Hva blir endringene denne gangen?

Rektor: – Det er så klart noen elever vi er bekymret for

På Møllergata skole er det bare fire elever som er påmeldt for å være på skolen denne uken, og alle er barn av helsepersonell, forteller rektor Alf Thomas Ringdal.

– Det er så klart noen elever vi er bekymret for nå når skolen er stengt. Noen av disse elevene kjenner vi til fra før, mens andre er vi usikre på. Noen av lærerne har meldt ifra om bekymring for enkelte av elevene, og da kobles sosiallærere på, forteller Ringdal.

Han sier at de nå vurderer om flere elever skal få komme og få oppfølging på skolen.

Les også

Noen elever får video-undervisning, andre sitter alene med oppgaver. Lærere ber om råd fra kunnskapsministeren.

Vil at flere sårbare elever får skoleplass nå

Kunnskapsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tror at flere sårbare barn burde fått tilbud om plass i skole eller barnehage.

– Jeg har inntrykk av at elever som nå er på skolene, først og fremst er barn av foreldre i samfunnskritiske yrker, som helsepersonell. Det er nok hovedsakelig disse foreldrene som har bedt om skoleplass til barna sine. Noen foreldre kan nok føle at det er litt tabu å be om skoleplass hvis de er i en sårbar situasjon, sier Melby.

Kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Jeg ønsker at dette skal være et mer lavterskeltilbud enn slik det fungerer nå. Familier behøver ikke ha store, alvorlige problemer for å få plass på skolene til barna sine. Det kan være foreldre som er blitt permittert, er utslitt, eller er i en vanskelig livssituasjon nå, sier Melby.

Har bedt om innspill til nasjonale tiltak

Sammen med Ropstad ga hun mandag i oppdrag til Utdanningsdirektoratet og Bufdir å følge opp skoler og barnehager og skaffe en oversikt over hva de gjør for elever i en sårbar hjemmesituasjon.

– Vi har også bedt om innspill til hvilke tiltak nasjonale myndigheter bør innføre for å fange opp disse elevene. Direktoratene har frist allerede onsdag. Vi er forberedt på å jobbe raskt og samarbeide tett for at ingen barn havner mellom to stoler, sier Melby.

Kjell Ingolf Ropstad presiserer at det er ekstra viktig å følge opp barn og unge som kan ha det vanskelig nå som skolene blir stengt i en ytterligere periode.

– Min veldig klare oppfordring til lærere og barnehagelærere er at de må ta kontakt direkte med både foreldre og elever. Det kan være lettere å fortelle at man har det vondt og vanskelig hvis man møter en utstrakt hånd, sier Ropstad.

Les også

Nye retningslinjer i Oslo: Skolene skal opprette «hjertetelefoner» for elevene

– Rom for flere på skolene

Både Ropstad og Melby understreker at skolene og barnehagene selvsagt må overholde smittevernrådene, men at det nå er gode muligheter for at flere barn som har behov for å være på skolen, får plass der.

– Skolene er åpne for barn som har behov for plass. Det er rom for flere, og vi må være årvåkne for barn som har det vanskelig hjemme, sier Ropstad.

Melby understreker at skoler og barnehager jobber godt og har kontakt med familiene.

– Det er viktig at ikke lærerne står alene om denne oppgaven nå. Det krever samarbeid med barnevernet og godt lederskap, sier Melby.

Les også

10 av 12 politidistrikter har anmeldt personer for brudd på smittevernloven eller å ikke ha fulgt karantenebestemmelsene

Rektor: Krevende å få tak i elever som ikke er hjemme

I likhet med rektoren på Møllergata skole sier Morten Sesseng, rektor ved Bøler skole, at de forsøker å være i tettere dialog med elever i sårbare situasjoner.

– Lærerne og rådgiverne har jevnlig kontakt med alle elevene, og spesielt med de elevene vi vet er i sårbare situasjoner. Det er klart at jo lengre tid som går, jo tydeligere blir problemstillingen med disse barna, som ikke lenger har skolen å komme til, sier Sesseng.

Han sier at det i noen tilfeller er krevende å følge opp enkelte elever.

– Det er for eksempel krevende å få tak i elever som ikke er hjemme nå. Men vi gir oss ikke, da forsøker sosiallærerne å få tak i elevene via flere kanaler, sier Sesseng.

Les også

Nobelprisvinner fikk rett om koronautviklingen i Kina. Hans beregninger for resten av verden gir håp.

Mange søsken og liten plass

Jenny Sundquist, rektor ved Grorud skole, forteller at skolen har ekstra oppfølging på elever som de vet er sårbare.

– Vi har oversikt over sårbare elever, de skal følges tettere opp av lærerne. Vi har team med lærere og assistenter på hvert trinn, og de bruker både telefon og chat for å holde kontakt med elevene, sier Sundquist.

– Noen elever på skolen vår har mange søsken og liten plass til å kunne gjøre skoleoppgaver i ro og fred.

Skolen legger også til rette for at enkelte av disse elevene kan få et tilbud på skolen, i likhet med elever som har foreldre i kritiske yrker.

– Vi holder kontakt med foreldre som ønsker dette, men vi vil at så få som mulig skal være på skolen, slik myndighetenes retningslinjer er, sier Sundquist.