Norge

Kan bli dyrere å selge boligen

Eiendomsmeglingsbransjen er lei av konflikter mellom kjøpere og selger. Nå innfører de obligatorisk boligsalgsrapport.

Boligkjøperne skal få vite mer om boligene de kjøper ved hjelp av en mer omfattende boligsalgsrapport.
  • Jeanette Sjøberg
  • Christine Gulbrandsen

Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) innfører obligatorisk boligsalgsrapport fra 1. januar 2015.

— Vi har i lengre tid jobbet for å få ned konfliktnivået mellom kjøpere og selgere i boligmarkedet. Og vi håper og tror at dette tiltaket vil dempe konfliktnivået mellom kjøper og selger sier styreleder i Eff, Terje Buraas i en pressemelding.

Eff representerer over 75 prosent av eiendomsmeglingsbransjen i Norge.

Les også

- Boligkjøperne må få vite mer før de kjøper

Dagens praksis er at det mange steder kun brukes en takstmanns verdi— og lånetakst for å finne verdien til boligen.Denne enkle gjennomgangen gir ikke på langt nær så grundig og detaljert informasjon som boligsalgsrapporten.

Flere tusen kroner dyrere

Boligsalgsrapporten har som hensikt å avdekke boligens tekniske stand.

Les også

Boligkjøpere ønsker mer informasjon

Verditaksten er også langt rimeligere å få gjennomført enn en boligsalgsrapport.Takstbransjen har tidligere varslet at hvis man gaper over for mye tilleggsinformasjon i rapportene, kan det fort bli dyrt for forbrukerne.

Fra 5000 til 9500 kroner

Norges Takseringsforbund (NTF) mener det bør være en regel at en boligsalgsrapport er inkludert i alle boligsalg, men at det kan det kan tilbys en basismodul for alle, og en tilleggmodul etter behov som takstmenn kan tilby mot ekstra pris.

Priseksempler fra Takstsenteret viser at man for en vanlig enebolig i Oslo og Bærum må ut med rundt 5000 kroner pluss moms for en verditakst.

En boligsalgsrapport vil koste fra 9500 kroner og oppover uten moms.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook.

Skjevt fordelt

Flere steder i landet er det allerede vanlig med boligsalgsrapporter, og for disse regionene er det kun kravet til takstmannens kompetanse som vil bli endringen.

I dag er bruken av boligsalgsrapporter svært geografisk skjevt fordelt.

I Oslo og Akershus brukes den sjelden, og da mest ved salg av store og eldre boliger. I for eksempel Vestfold brukes den i nesten all boligomsetning, uten verditakst, og også på nye boliger.

— Grunnen til at vi må sette datoen så langt frem i tid, er at det i dag ikke finnes nok takstmenn med tilstrekkelig kompetanse til å levere kvalitetsrapporter over hele landet. Nå får takstbransjen to år til å tilpasse seg, noe vi anser som tilstrekkelig tid, sier Buraas.

- Seier for boligkundene

Forbrukerrådet har lenge presset på for å få bransjen til å innføre obligatorisk boligsalgsrapport, og kaller det en seier for boligkundene.

— Dette er en viktig seier på veien mot en tryggere boligomsetning, men vi skulle gjerne sett at det hadde kommet før 2015, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet til Aftenposten.no.

Han foreslår en løsning hvor boligene med størst konfliktpotensiale kunne vært prioritert først.

— Eneboliger av eldre dato, eller som har gjennomgått store ombygninger kunne vært prioritert først, mens typiske små leiligheter av relativt ny dato anses som de med minst konfliktrisiko, mener Bartholdsen.

Han mener det er for tidlig å konkludere om prisøkning for en mer omfattende jobb for takstmennene.

— God informasjon om boligen du skal selge, skaper en større tillit hos kjøperne, og kan føre til at flere kan tøre å by på boligen. Vi ser også en tendens til at utgifter til styling og reklamemateriell ved boligsalg har økt, mens faktainformasjon fra bygningssaklig hold om tilstanden på boligen har stått på stedet hvil.

Ny standard utarbeidet

En ny standard for hva en obligatorisk tilstandsanalyse skal inneholde ved boligsalg er nå på høring med frist 1. desember.

— Standarden vil synliggjøre behov for eventuelle tiltak ved boligen av teknisk art og være mer presis og informativ enn dagens praksis har vært. Vi anbefaler at standarden gjøres obligatorisk ved eierskifte av boliger, sier Svein Bjørberg i Multiconsult i en pressemelding.

Norges Eiendomsmeglerforbund støtter kravet fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) om å innføre obligatorisk boligsalgsrapport.

NEF vedtok på landsmøtet i Kristiansand 11.mai 2012 at det skal innføres krav om boligsalgsrapport innen 2014.