Her går delelinjen

Stoltenberg avduket kart over hvor den nye delelinjen går.

Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre avduket kart over hvor den nye grensen mellom Russland og Norge går.

Les ogå:

Statsminister Jens Stoltenberg holdt pressekonferanse tirsdag ettermiddag, etter at han tidligere på dagen overraskende annonserte at han har kommet frem til en avtale om delelinjen mellom Norge og Russland med president Dmitrij Medvedev.

Under pressekonferansen avduket Stoltenberg et kart som viser hvor den nye grensen går.

Her går grensen Norge og Russland har blitt enige om. FOTO: HEIKO JUNGE/ SCANPIX

Stoltenberg benektet under pressekonferansen at Norge har gått fra standpunktet om at midtlinjeprinsippet var gjeldende havrett og folkerett.

— Havretten sier at man skal ta utgangspunkt i midtlinjen, men at man skal hensynta kystens beskaffenhet. Russland har en lengre relevant kyst i denne sammenhengen. Havretten sier ikke at grensen skal være midtlinjen, men at det skal være utgangspunktet. Det har vært vår holdning hele tiden, sier han.

- Forbauset over at det ikke lekket ut

Han sier spørsmålet om hvordan man skulle ta hensyn til kystenes vinkler og lengde har vært det vanskeligste, og det siste spørsmålet som ble klart under forhandlingene.

Utenriksminister Jonas Gahr støre sier han er forbauset over at enigheten ikke lekket ut. Ifølge Stoltenberg var dette fordi en løsning fortsatt ikke var klar da Russlands president Dimitrij Medevev ankom Oslo mandag.

— Det var usikkert da presidenten ankom i går om at vi hadde kommet så langt at vi kunne komme frem til enighet. Det siste det sto på var om enigheten vi hadde om linjen kunne forankres i erklæringer som vi kunne stille oss bak, sa Stoltenberg.

Inn i forvaltningsplanen

Stoltenberg understreket at avtalen utløser et stort potensiale for Norge, men han ville ikke forskuttere hvordan området skal benyttes før avtalen er ratifisert og signert.

Ifølge Stoltenberg har det vært en gjensidig forståelse mellom Norge og Russland om å ikke drive søk og leting etter olje så lenge det hersket uklarhet om grensen. Men man antar at det skjuler seg store olje- og gassreserver i området.

— Det vil være naturlig at man innlemmer området i forvaltningsplanen for Barentshavet når avtalen er ratifisert, sier Stoltenberg.

Berømmer Støre

— Avtalen bygger på et arbeid gjort gjennom 40 år av flere regjeringer, så mange har bidratt. Samtidig vil jeg gjerne berømme utenriksminister Jonas Gahr Støre og rettsavdelingen i UD, som har jobbet iherdig med dette de siste årene, sier Stoltenberg.

Selv har han også hatt flere samtaler om temaet med Medvedev og forgjengeren Putin de siste årene.