6000 liter fortynnet klorvann lekket ut i Akerselva

Det er allerede funnet mye død fisk i Akerselva, men skadeomfanget kan vise seg å være mye større enn det som hittil er kjent.

Dette bildet av Akerselva er tatt i nedre del av Grünerløkka.

Onsdag morgen ble det oppdaget lekkasje på en klorslange på Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet. Da hadde det allerede lekket ut 6000 liter fortynnet klorvann i Akerselva.

— Dette er svært alvorlig, og vi beklager sterkt, opplyser konstituert direktør Per Kristiansen i Vann- og avløpsetaten til Aftenposten.no.

Fortynnet klorvann er giftig, men spørsmålet er hvor konsentrert dette utslippet er
Torleif Bækken, seniorforsker NIVA

Død fisk

Mandag skal NIVA undersøke hvor mye liv som er igjen i Akerselva. FOTO: AUDUN SØRSDAL, VANN- OG AVLØPSETATEN.

Skaden er allerede skjedd, men for å få skylt ut klorvannet har etaten åpnet mengden vann til elven fra 1000 til 3000 liter per sekund. Det er også foretatt en foreløpig sjekk av livet i elven. — Vi har funnet mye død fisk, men er innstilt på å gjøre det vi kan for å gjenopprette livet i elven, sier Kristiansen.

De siste testene viser at vannkvaliteten nå er god, men det kan fortsatt ligge klorrester igjen i elvens rolige partier. Utslippet er spesielt uheldig ettersom det har pågått et omfattende arbeid med å øke laksemengden i elva.

Fortynnet klorvann er for øvrig ikke skadelig for mennesker.

Skal foreta undersøkelser

Ørret, ørekyte og stingsild er noen av de andre fiskeartene som trolig er berørt av utslippet. Mandag skal Norsk institutt for vannforskning (NIVA) undersøke hvor mye liv som er igjen i Akerselva.

- Vi skal først og fremst undersøke bunndyr, som er tradisjonell mat for fisken. I tillegg skal vi foreta prøvefiske med et elektronisk fiskeapparat, sier seniorforsker Torleif Bækken ved NIVA til Aftenposten.no.

Han sier at det er umulig å si noe om alvorligheten av utslippet før undersøkelsene er gjennomført.

- Fortynnet klorvann er giftig, men spørsmålet er hvor konsentrert dette utslippet er, sier Bækken.

Oslo kommune har onsdag og torsdag gjennomført egne tester i Akerselva. FOTO: AUDUN SØRSDAL, VANN- OG AVLØPSETATEN.