Må betale veien to ganger

Det var Statens vegvesen som gjorde feilene som fører til at deler av riksvei 2 er ødelagt. Men regningen for utbedringene er det bilistene som får mest av.

De to siste vintrene har to strekninger på riksvei 2 mellom Kløfta og Nybakk blitt ødelagt av telehiv. Veien ble åpnet for fire år siden.

Det er helt uakseptabelt, mener Norges Automobil-Forbund (NAF).— For oss er det åpenbart at man ikke kan legge regningen på bilistene når det er Statens vegvesen som har gjort en for dårlig jobb, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

Også på E18 i Østfold og E16 i Akershus kan det bli nødvendig å grave opp ny vei. Ansvarsfordelingen der er ennå ikke avklart, men ingen kan utelukke at også de arbeidene skal betales med bompenger.

På riksvei 2 mellom Kløfta og Nybakk er det både setningsskader og telehiv som har ødelagt veien som ble åpnet for fire år siden, og som nå utbedres. En rapport fra Statens vegvesen konkluderer med at veien var for svakt fundamentert, og derfor er det ikke aktuelt å søke erstatning hos entreprenøren som sto for byggingen.

Bompenger

Men pengene må jo komme fra et sted, og avisen Glåmdalen forteller at regningen på 750 000 kroner vil gå til bilistene som betaler bompenger, som på denne måten må betale veien to ganger. Minst. For det varsles allerede nå om nye arbeider til sommeren. Da kan det bli nødvendig å grave opp deler av veistrekningen. Også staten får sin del av regningen, opplyser prosjektleder Geir Jensen i Statens vegvesen til Aftenposten. For pengene hentes inn etter den samme finansieringsmodell som ligger til grunn for hele veistrekningen, nemlig 60 prosent i bompenger og 40 prosent i statlige midler.

- Bilistene må dermed betale veien to ganger?

— Det er vel litt drøyt å si. Veien mellom Kløfta og Nybakk er 10,5 kilometer lang, og strekningen som er ødelagt er to kilometer. Men det er en ekstra regning som staten og bilistene må dele på, sier Jensen.

E18 og E16

Også deler av ny E18 i Østfold er ødelagt av telehiv. Der er det ennå ikke avklart hvem som skal betale regningen for ekstraarbeid. En ekspertgruppe oppnevnt av Statens vegvesen konkluderer med at det ikke var feil i planleggingen av veien.

— Det var ikke prosjektert feil. Det er feil i utførelse, og det vi prøver å finne ut nå er hvorfor, sier prosjektleder Bettina Sandvin i Statens vegvesen. Hun innleder nå samtaler med entreprenøren for å bli enige om hvem som har ansvar for feilene.

- Hvem skal betale for utbedring av veien?

— Det er for tidlig å si, rett og slett. Vi må finne ut hvem som har ansvaret. Hvis det er sånn at kostnaden skal betales av Statens vegvesen, så er det ikke gitt om det skal være bompenger eller statlige midler, sier hun.

Prosjektleder Knut Gløersen leder arbeidet med å bygge ny E16 mellom Sandvika og Sollihøgda, som også har skader. Han sier de vil følge saken fra Østfold og ut fra det vurdere om det skal kreves erstatning fra entreprenøren.