Statsråd Sylvi Listhaug bestilte selv rapporten SSB ikke ville lage for Frp

Frps stortingsgruppe ga opp å få Statistisk sentralbyrå til å lage statistikk om kriminalitet og landbakgrunn for flyktninger og asylsøkere. I stedet bestilte statsråd Sylvi Listhaug selv rapporten til Justisdepartementet.

Frp-statsråd Sylvi Listhaug bestilte selv rapporten SSB ikke ville lage for Frps stortingsgruppe.

Etter en rekke møter og brevvekslinger mellom Frps stortingsgruppe og ledelsen i SSB ga de opp å komme frem til en avtale med byrået.

Isfronten mellom SSBs direktør Christine Meyer og Frps ledelse førte i fjor høst til at Frp bestemte seg for å løfte saken opp på regjeringsnivå:

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug bestilte selv den omdiskuterte statistikken i den årlige rammeavtalen for 2017 med SSB.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener det er «påfallende» at det er så vanskelig å få ut det han beskriver som vesentlig og nødvendig informasjon.

– Vi har fått det meste vi har bedt om fra SSB. Men når vi ba om kriminalstatistikk på landbakgrunn, stoppet det. Jeg skjønner at folk begynner å lure, sier Helgheim.

Meyer:Går i demonstrasjonstog for innvandring

Christine Meyer sier at de som jobbet med kriminalstatistikk ikke hadde kapasitet til besvare Frps første henvendelse.

– Frp reagerte på dette og brakte det frem i nyhetene. Vi vurderte da om andre miljøer i SSB kunne påta seg oppdraget. Forskningsavdelingen sa at de kunne, og beregnet kostnadene for dette. Det ligger mer arbeid i å fremskaffe disse tallene enn bare å trykke på en knapp. Dette var et tilbud Frp sa nei til, sier hun.

Meyer sier at «det er positivt galt at vi ikke har ønsket å etterkomme Frps ønske».

Meyer avviser at det ligger politiske hensyn bak SSBs valg om å velge statsborgerskap, og ikke landbakgrunn som Frp etterspør, i kriminalstatistikken.

– Vår faglige vurdering har vært at den mest dekkende beskrivelsen av kriminalitet har vært å se på statsborgerskap, sier hun.

Konflikten mellom SSB-sjefen og Frp lever sitt liv parallelt med den interne striden om omorganisering og omplassering av sentrale medarbeidere fra forskning til statistikkarbeid.

Den flere år lange dragkampen om kriminalstatistikk, er bakgrunnen for den skjøre tilliten mellom finansminister Siv Jensen og SSB-direktør Christine Meyer.

31. august 2015, dagen før Meyer tiltrådte som direktør, kom hun med uttalelser i et intervju med Dagsavisen som ble tolket som et regelrett angrep på sin kommende sjef, finansminister Siv Jensen:

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Å sikre at vi fortsatt har innvandring til Norge. At vi virkelig trår til og avhjelper flyktningsituasjonen i Europa. Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød, sa Meyer.

Jensen hadde startet valgkampen to uker tidligere med å oppfordre kommunene til å si nei til å ta imot Syria-flyktninger. Frp tolket Meyers utsagn som at hun mente Siv Jensens politikk var «grusom».

– Mener du at Siv Jensens valgkamputspill var grusomt?

– Jeg kommenterer ikke Frps valgkamputspill. Som leder av SSB er jeg en profesjonell leder. Det er ikke noe nytt at min personlige holdning til innvandring er positiv, men det legger selvsagt ingen politiske føringer på SSBs forskning og statistikk, sier Meyer.

I ly av striden om omorganisering i SSB, har det betente temaet blusset opp igjen.

Den første bestillingen fra Frp til SSB ble sendt 13. januar 2016:

I forbindelse med høstens rekordstore antall asylankomster og hendelsene i Tyskland og Sverige er det stor interesse for statistikk som kan synliggjøre omfanget av kriminalitet begått av innvandrere etter landbakgrunn.

SSB avviste forespørselen:

«Ut over det som dere finner tilgjengelig i disse henviste publikasjoner, kan vi dessverre ikke tilby andre oversikter «over antall straffede fordelt etter innvandringskategori (innvandrere, norskfødte og øvrig befolkning)..».

– For mange ting i SSB som antyder motvilje mot kontroversielle publiseringer, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

Frp: Et enkelt tabelloppdrag

Frp fulgte opp:

«Vi ber bare om et relativt enkelt tabelloppdrag om antall straffede fordelt etter innvandringskategori (innvandrere, norskfødte og øvrig befolkning) fordelt etter SSBs standardfordeling av landgrupper i alt..».

«Det bør kunne gjøres på maksimalt en til to ukers arbeid. Dette tror jeg nesten alle som jobber i SSB vet at er en enkel oppgave», skrev Frps politiske rådgiver Jonny Einarsen, med en fortid som seniorrådgiver i SSB.

Det hører med til historien at Frp og andre partier jevnlig bestiller statistikk fra SSB med en prislapp på 10.000–20.000 kroner.

Etter hvert gikk Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik inn i saken.

26. januar 2016 argumenterte han for oppdraget:

«For Stortinget er det svært viktig at vi har et best mulig faktagrunnlag for å belyse alle sider ved samfunnsutviklingen i Norge. Betalte statistikkoppdrag er spesielt nyttige for oss som stortingspolitikere, fordi det gir oss mulighet til å få frem relevante fakta på områder som ikke er tilstrekkelig belyst i SSBs ordinære statistikkpublisering», skrev Nesvik.

Meyer sa først på Dagsrevyen at SSB ikke hadde slike data tilgjengelig.

I mars 2016 aksepterte SSB likevel å utføre bestillingen. Men de utvidet da oppdraget til et forskningsoppdrag som også inkluderte en «følgerapport» med tolkning av statistikken, og som Frp ikke hadde bedt om. Prislappen lød da på 233.000 kroner.

Det hadde ikke Frps stortingsgruppe råd til og takket nei.

Les også: Derfor ønsker Frp statistikken

– Opptrer SSB som en overdommer?

– Jeg forstår at flere og flere stiller det spørsmålet. Det har dessverre ledelsen selv bidratt til ved å si at hun vil gå i demonstrasjonstog for å få flere innvandrere. Vi får håpe at dette ikke innebærer å holde tilbake informasjon som kan tale imot innvandringen til Norge, svarer innvandringspolitisk talsmann Helgheim.

– Er ikke SSB best egnet til å vurdere eget tallmateriale?

– De er best til å vurdere kvaliteten på tallene, men ikke om de skal ut eller ikke. SSB bør komme ut med tallene når de blir spurt, og ikke sitte og vurdere om de skal ut eller ikke, hvis det er det de har gjort, svarer Jon Helgheim.

– Vi har prøvd å strekke oss langt og finne folk som kan utføre Frps bestilling, sier SSB-direktør Christine Meyer.

Justisdepartementet bestilte samme statistikk

Etter at bestillingen strandet på pris, løftet Frp saken til statsrådsnivå. I den årlige rammeavtale Justisdepartementet har med SSB, bestilte Listhaug de omstridte prosjektene:

«Kriminalitet blant innvandrere i Norge» og «Botid og kriminalitet blant innvandrere i Norge».

Artiklene er nylig varslet ferdig 11. desember, nesten to år etter Frps første bestilling.

– For mange ting i SSB som antyder motvilje mot kontroversielle publiseringer, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.