Norge

UDI: Historisk lavt antall asylsøkere til Norge

UDI nedjusterer igjen antallet ventede asylsøkere i 2017. Ifølge direktoratet er ankomsten av ordinære asylsøkere historisk lavt. 

Det kom 1613 ordinære asylsøkere til Norge mellom januar og august. Ifølge UDI er det et historisk lavt tall.
  • og NTB

Fra januar til august 2017 har i underkant av 2.900 personer søkt om beskyttelse i Norge. Bare 1.613 av disse er ordinære asylsøkere, det vil si mennesker som kommer til Norge og søker om beskyttelse på egen hånd, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).

I mai anslo UDI at det ville komme 3.000 ordinære asylsøkere til Norge i 2017. Nå har de nedjustert tallet til 2.500.

– Antallet ordinære asylsøkere til Norge pr. 31. august 2017 er historisk lavt, skriver direktoratet i en pressemelding.

UDI forklarer nedjusteringen med at det kom færre asylsøkere gjennom sommermånedene enn ventet. De tror det lave ankomstnivået vil vedvare ut året.

I tillegg halveres tallet for ordinære asylsøkere som ventes i 2018, fra 6.000 til 3.000.

I september kom det bare 183 asylsøkere til Norge, og ankomsttallene har ligget stabilt på rundt 50 nye asylsøkere pr. uke i flere måneder.

Som følge av den lave asylankomsten til Norge, må UDI fra nyttår kvitte seg med mellom 150 og 200 midlertidig ansatte.

– Dette kommer ikke som noen overraskelse på oss, og vi har vært forberedt en stund. Det er en konsekvens av situasjonen med færre asylsøkere, sa UDI-direktør Frode Forfang til NTB torsdag i forrige uke.

Les mer om

  1. Innvandring
  2. Asylpolitikk
  3. Asylsøkere
  4. Utlendingsdirektoratet (UDI)