Gro Harlem Brundtland: «Kongen var viktig for EØS-avtalen.»

– Kong Harald var en viktig støtte for EØS-avtalen, sier hans første statsminister. I 26 år har statsoverhodet hatt hel-hemmelige samtaler – med fem regjeringssjefer. «Kongen er meg, ikke deg», spøkte majesteten overfor Jens Stoltenberg.

2. oktober 1991 holdt kong Harald sin første trontale som monark. Tradisjonen tro ble manuskriptet overrakt av majestetens øverste rådgiver. Til stede var også dronningen og kronprinsen.

De faste møtene mellom regent og statsminister finner sted månedlig, noen ganger oftere. Formelt er kontakten forankret i Grunnloven, der statsministeren rangeres som den øverste blant Kongens rådgivere.

«Meget nyttige samtaler»

Reelt beskriver tidligere statsminister Bondevik disse konfidensielle samtalene, på Slottet, som «meget nyttige».

Vår nåværende regent overtok tronen i 1991, da Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland var regjeringssjef. På disse 26 årene har Norge hatt fire statsministre til.

Les også:

Les også

Kong Harald: «Det må være trygt å skrive brev til kongen uten at det blir referert til»

Tirsdag og onsdag er det offisiell feiring av kong Harald og dronning Sonjas 80-årsdager. I den anledning har samtlige av statsministrene svart på følgende spørsmål:

1. Hva karakteriserer kongen som samtalepartner?

2. Hvilken betydning har disse faste samtalene?

3. Hva er et særlig hyggelig minne fra samværet med kong Harald?

Ifølge Grunnloven er Norges statsminister den øverste rådgiver for H.M. kong Harald. Gro Harlem Brundtland hadde den rollen i nesten fem år. Bildet er fra en gallamiddag i 1994.

– Er imponerende oppdatert

Gro Harlem Brundtland (Ap.), regjeringssjef 1990–1996:

1: Kong Harald er alltid en interessert, lyttende, kunnskapsrik og klok samtalepartner. Han er imponerende oppdatert om smått og stort her hjemme, og alltid innsiktsfull også når det gjelder internasjonale trekk og begivenheter.

2: Samtalene var alltid givende, interessante og inspirerende. I den vanskelige utfordringen for å få kvalifisert flertall for EØS-avtalen, var kong Harald en viktig støtte da han holdt trontalen i 1991.

3: Kong Harald bidro til humør og latter i mange sammenhenger der det formelle kunne ha dominert samværet.

«Regjeringen forutsetter flertall»

Brundtland svarte på Aftenpostens spørsmål skriftlig. En anmodning om kort å utdype EØS-resonnementet, er ikke besvart. Det er nemlig Regjeringen som står for innholdet i trontalen, ikke regenten.

Talen, som var Harald Vs første som konge, vakte bred oppsikt, og ble kommentert på lederplass i en rekke aviser. På reportasjeplass meldte Aftenposten:

«Historiske linjer møttes ved Stortingets høytidelige åpning i går, da kong Harald leste trontalen. Regjeringen ga tydelig tilkjenne at den krever flertall for en EØS-avtale. Kjell Magne Bondevik (Kr.f.) mener at holdningen bærer preg av kabinettsspørsmål. Formuleringene var – efter hva Aftenposten kjenner til – resultatet av en omstendelig politisk finsliping innad i Regjeringen og i Ap’s stortingsgruppe. Hvert ord var veiet på gullvekt.»

Les også:

Les også

Du vet du er på Arbeiderpartiets landsmøte når ...

Utenriksminister, statsminister, stortingspresident, leder for Nobelkomiteen: Thorbjørn Jagland har møtt regenten i en rekke roller. På slottsballet i 2005, under feiringen av Norge som selvstendig monarki, var rammene strengt formelle.

– Bidrar med mye humør

Thorbjørn Jagland (Ap.), regjeringssjef 1996–97:

1. Konsekvent er kongen engasjert, interessert og spørrende. Han kommer alltid med noen velplasserte kommentarer, uavhengig av hva temaet måtte være, og han bidrar med mye humør.

2. Det viktigste er at kongen får inntrykk av hvordan Regjeringen jobber og planlegger, hvilke saker som er på gang, og at han generelt får et innblikk i den politiske situasjon, sett fra Regjeringens side. For et statsoverhode er det særlig viktig å være orientert om mulighetene for å få saker gjennom i Stortinget, for eksempel når det gjelder statsbudsjettet.

3. Som utenriksminister møtte jeg kongen til samtaler ukentlig, slik tradisjonen tilsier. Kongen orienteres alltid om nye ambassadørutnevnelser. Da Ingvard Havnen i 2000 ble ambassadør til Canada, var han som frilanser en velkjent skøytekommentator i NRK. Jeg så at kongen tenkte, men han sa det ikke: «Hvem skal kommentere skøyteløpene nå?». I hvert fall utelukker jeg slett ikke at han tenkte sånn.

I 2004 ble Kjell Magne Bondevik den første statsminister på over 80 år som fikk Storkorset av St. Olavs Orden, landets høyeste sivile utmerkelse. Tildelingen var omstridt. På bildet er han og fru Bjørg på vei inn til gallamiddag på Slottet.

– Oppmuntrende også for meg

Kjell Magne Bondevik (KrF), regjeringssjef 1997–2000 og 2001–2005:

1. Hans Majestet er en interessert og lyttende samtalepartner. I mine faste møter med ham, på tomannshånd, hadde kongen en god kombinasjon av tydelig verdighet og det å være avslappet. Han ville gjerne høre hva som foregikk i Regjeringen, både utenriks og innenriks, og rett som det var, falt det noen muntre bemerkninger. De var oppmuntrende også for meg.

2. Møtene mellom statsoverhode og statsminister har først og fremst betydning som en informasjonskanal. Samtalene gir Hans Majestet informasjon som han ikke kan få i møtene i Statsråd på Slottet og gjennom mediene. Denne bakgrunnsorienteringen er totalt konfidensiell, slik at man også kan være åpen om arbeidet som foregår i kulissene. Åpenhjertigheten er nyttig for kongen, tror jeg, og den var absolutt meget nyttig for meg.

3. Jeg kan vel tillate meg å bemerke at det ikke bare var politikk som ble drøftet: Hans Majestet og jeg opplevde å bli besteforeldre omtrent samtidig, og vi snakket om bestefarsrollen. Møtene finner alltid sted på fredager, i forkant av Statsråd kl. 11, og hver fredag morgen har jeg i 40 år spilt fotball med en kameratflokk. Det hendte at vår sportsinteresserte konge spurte: «Hvordan gikk det med fotballen i dag?». Den lille replikken sier sitt, synes jeg, om tonen i samtalene. Og om bredden i engasjementet til Hans Majestet.

Mang en gang har den nåværende generalsekretæren i NATO hatt Norges førstedame til bords. Under stortingsmiddagen på Slottet, i 2007, ser da stemningen ut til å ha vært riktig god?

«Kongen er meg, ikke deg»

Jens Stoltenberg (Ap), regjeringssjef 2000–01 og 2005–2013.

1. Kong Harald har stor innsikt i og kunnskap om mange saker, og han er nysgjerrig og vitebegjærlig. Han har lun humor og vittige replikker. Kombinasjonen av dette gjør at samtalene er både nyttige og hyggelige.

2. Samtalene med kongen hadde en fortrolig tone, noe som jeg tror vi begge satte pris på. Han kjenner og forstår Norge bedre enn de aller fleste, og vet hva som rører seg ute i landet. Klokskapen hans gjør at jeg satte stor pris på våre faste samtaler i min tid som statsminister.

3. Før kronprins Haakon skulle gifte seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, ba kong Harald om en samtale med meg «i kraft av det som står i Grunnloven om at kronprinsen ikke kan inngå ekteskap uten kongens tillatelse». Kong Harald fortalte meg at han var innforstått med at når det sto «kongen» i Grunnloven, så måtte det tolkes som Kongen i statsråd, altså Regjeringen.

Imidlertid la han til: «Men akkurat når det gjelder denne paragrafen om at kongen må godkjenne kronprinsens ekteskap, vil jeg mene at kongen faktisk er kongen, det vil si meg – og ikke deg.» Da lo vi begge to, og jeg forsikret ham om at regjeringen ikke ville bestemme hvem kronprinsen skulle gifte seg med. Ekteskapet måtte likevel opp i det formelle forum som heter Kongen i statsråd. Der rådet min regjering kongen til «å gi sitt samtykke» til ekteskapet.

Les også:

Les også

Stoltenberg vil ikke svare på om kongen fortjener en unnskyldning

Siden oktober 2013 har Høyres Erna Solberg vært kongens øverste rådgiver. Under gallamiddagene på Slottet sitter hun alltid like ved statsoverhodet. Bildet er fra 2015.

– Små, hverdagslige hendelser

Erna Solberg (H), regjeringssjef 2013-

1. Norge har en fantastisk konge, som også i de nære, personlige møtene legger for dagen imponerende innsikt, klokskap og engasjement, enten temaet er globale spørsmål eller små, hverdagslige hendelser her hjemme.

2. Kongen følger norsk og internasjonal politikk veldig tett, både på grunn av Norges styreform og personlige interesser. I våre månedlige samtaler snakker han og jeg også om hvordan det går på jobben. Og om helt andre ting. Varmen, omtanken og den kvikke replikken gjør møtene ekstra givende.

3. Det er alltid hyggelig å være sammen med kongen. Faktisk er det vanskelig å skulle trekke frem bare ett hyggelig minne. Kongen er full av humor, og han er ikke redd for å spøke når det passer seg slik. Det liker jeg.

Les også: