Norge

Dagbladet: Slutt på politibevæpningen fredag

Denne uken blir det trolig slutt på at norske politibetjenter må gå med våpen, opplyser kilder til Dagbladet.

afp000748625-MYos62Fd37.jpg Foto: Ørn E. Borgen

  • Ntb

Ifølge Dagbladet vil det bli stans i den generelle bevæpningen på samme dag som man etter planen skulle innføre en ny ordning der politiet skulle gå med våpen som ikke er ladd.

Det har vært kraftig motstand fra politiets egne tjenestemenn mot den varslede ordningen.

Per Anders Madsen:

Les også

Politibevæpningen står ustøtt

Det er den nye trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som gjør at det nå går mot en oppheving av politibevæpningen. Politidirektoratet opplyste torsdag at bevæpningen skal vurderes på nytt fordi PST vurderer trusselen fra ekstremister som lavere.

Skal oppbevares i bilene

For ett år siden var situasjonen en annen, og PST beskrev da en negativ utvikling i trusselbildet mot Norge. Det gjorde at politiet i november i fjor fikk tillatelse fra regjeringen til å bære våpen i fire uker.

Siden er den midlertidige bevæpningen blitt forlenget en rekke ganger.

Ifølge Dagbladet vil politiet fortsatt ha lett tilgang til skytevåpen etter at bevæpningen er opphevet, men våpnene skal, som før den midlertidige bevæpningen, oppbevares i såkalt framskutt posisjon. Det vil si i plomberte oppbevaringsbokser i bilene.

Skal tjenestemenn være bevæpnet, må de få tillatelse fra en politisjef som har fullmakt til å gi en slik ordre.

Les mer:

Les også

Politivåpen skal ikke lenger være ladd

KrF: – Vi tror på et sivilt preg på politiet

KrFs justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad sier partiet er svært glad for at det trolig blir slutt på bevæpningen av politiet.

– Det betyr at Norge er et tryggere land. Vi tror på et sivilt preg på politiet, og mener våpen kan skape avstand mellom politi og folk, sier Ropstad til NTB.

Fryktet rustningskappløp med kriminelle

Han understreker at han har tillit til at politiet gjør gode, faglige vurderinger basert på det endrede trusselnivået.

– Når det brukes våpen, skjer det flere negative hendelser, slik som vådeskudd. Vi fryktet også at politibevæpning på sikt ville ført til at kriminelle grupper bevæpnet seg i større grad, og at dette kunne skapt en eskalering, sier Ropstad.

Står treningen til beredskapen?

  1. Les også

    Skarpladd politi: Trener 50 timer i åretSkarpladd soldat: Flere timer hver dag

  2. Les også

    Avlys politiets bevæpning

  3. Les også

    Terrorforsker: Etterretning viktigere enn pistolen