I Norge slipper nesten bare spesialistene til på intensivavdelingene. Sverige slapp inn flere da smitten herjet som verst.

En koronapasient får behandling på Karolinska universitetssykehus i Stockholm våren 2020.

Hvem skal få jobbe ved intensivavdelingene? Oslo universitetssykehus mener man må vurdere hvordan man bemanner dem i fremtiden.

Hvorfor klarer ikke Norge å øke antall intensivplasser så mye som kriseplanene anslo at man kunne? Debatten om intensivkapasiteten i Norge har pågått lenge.

Tilgang på intensivsykepleiere pekes på som viktigste årsak. Dette er autoriserte sykepleiere med spesialtrening til å behandle kritisk syke eller akuttpasienter.

Det er i hovedsak intensivsykepleierne og spesialiserte leger som jobber ved intensivavdelingene ved norske sykehus. Slik er det ikke overalt. Og ikke når krisen slår til.

Les hele saken med abonnement