Har fått tilbud om 29.357 plasser: Her kan det bli asylmottak

UDI har fått inn 114 tilbud om å drive asylmottak. Over 6000 kan bli innkvartert på asylskip.

Over 30.000 asylsøkere sitter i dag på akuttmottak over hele landet. Disse skal innkvarteres i rimeligere ordinære asylmottak. De vil trolig havne på stedene i listen litt ned i saken.

24.000 ordinære plasser

Totalt har UDI fått tilbud om 29.357 plasser, men bare drøyt 24.000 av disse er ordinære mottaksplasser. UDI utlyste et behov for 30.000 plasser.

Siste nytt om ankomster:

Seks asylskip

Blant de mest oppsiktsvekkende tilbudene – er seks ulike anbud fra Egir Shipping om å huse opp mot 1200 asylsøkere på seks skip. Disse vil trolig bli ankret opp flere steder langs kysten.

Egir Shipping har levert inn anbud i alle seks UDI-regioner.

Cruiseskip fra 1968 eller 1989?

Aftenposten har ikke lykkes å komme i kontakt med operatøren, som ifølge UDI er et selskap under stiftelse.

Tilbudet deres skal dreier seg om å bosette asylsøkere på eldre cruiseskip, erfarer Aftenposten.

Selskapet – eller rederiet – skal befinne seg i den ikke så maritime innlandsbyen Kongsberg.

Egir shipping skal ha levert inn et anbud om å bosette 1000 asylsøkere i Orient Queen. I følge Marinetraffic har et cruiseskip med navn Orient Queen II gått i trafikk inntil i september. Skipet het tidligere Vistamar og er 120 meter langt og er bygget i 1989. Her er skipet fotografert utenfor Trondheim.

I et av tilbudene som Agir Shipping har levert, fremgår navnet på det aktuelle skipet: Orient Queen. I følge Marinetraffic har et cruiseskip med navnet "Orient Queen II" gått i trafikk i Middelhavet for selskapet Abu Merhi Cruises.Som cruiseskip har fartøyet tatt opptil 700 personer. Skipet er 120 meter langt og er bygget i 1989. Siden oktober har "Orient Queen II" ligget til kai i Beirut i Libanon.

Abu Merhi Cruises skal også ha hatt et eldre cruiseskip med samme navn. "Orient Queen I" er bygget i 1968, og skal ifølge Cruisecritic ha vært et av Norwegian Cruise Lines aller første skip.

Egir Shipping skal ha levert inn et anbud om å bosette 1000 asylsøkere i "Orient Queen". Dette skipet het Orient Queen frem til 2013. Her utenfor Rodos i Hellas.

Senere er fergens bildekk bygget om, og "Orient Queen" skal ha blitt brukt til å evakuere utlendinger fra Libanon til Kypros under krigen i 2006.

— Få kommuner vil drive selv

UDI har tidligere oppfordret kommuner til å drive mottak. Men likevel har få kommunen kommet på banen.

–Vi hadde håpet at vi hadde fått inn tilbud fra flere kommuner. Nå som vi totalt sett har fått inn tilbud om for få plasser, kommer vi til å ha en ny konkurranse til våren. Vi oppfordrer kommuner til å legge inn tilbud, ettersom vi ser mange fordeler med at kommuner driver asylmottak selv, uttaler avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI.

Kun én kommune med tilbud:

Åpner i februar neste år

I anbudet, som hadde innleveringsfrist 11. desember, ønsket man totalt 30.000 plasser fordelt på regionene. Tilbudene inneholder faste plasser, som UDI overfører årlig, uansett om plassene og sengene fylles opp. I tillegg skal 20 prosent av tilbudet være stykkprisplasser der det betales for plasser som er i bruk.

Totalpakken har en anslått verdi på mellom 1,8 og 2,7 milliarder kroner.

I 2014 kostet en gjennomsnittsbeboer i norske asylmottak om lag 152.000 kroner i året. Det inkluderer lommepenger og vertskommunetilskudd. I dette tallet er også mottaksplasser for enslige mindreårige, som i snitt kostet UDI og staten 462.000 pr. beboer pr. år.

Kontraktene er på tre år med opsjon på tre nye år. Planlagt oppstart er fra februar neste år.

Les om de spesielle akuttmottakene:

— Må godkjennes før de kan åpne

Selv om det ikke er kommet inn nok plasser, vil ikke alle disse mottakene blir realisert. Mottakene må godkjennes og bestå UDIs krav til brannforskrifter og funksjonalitet.

— Nå skal vi først sørge for å kvalifisere søkerne, sjekke selskapene økonomisk og juridisk. Så skal vi på befaring for å se på bygningsmassen. Deretter skal vi i forhandlinger med tilbyderne. De vil godkjennes når vi vet at de har en organisasjon til å drifte stedene og alle kommunale godkjenninger foreligger, forklarer Tormod Stavenes, regiondirektør i UDI Sør til Aftenposten, som har ansvaret for anbudsprosessen.

Nedprioriterer brannsikkerhet:

UDI arbeider også med å etablere egne, større mottak i ledige kontorbygg, tilsvarende de som er etablert i høst på Kongsberg, Forus i Stavanger og på Lysaker.

Storbyplanene i november: