Norge

Noe har endret seg den siste tiden. Se hvem som legges inn på norske sykehus.

De er eldre. De er vaksinerte. Her er grafene som viser hvem som opptar kapasiteten på norske sykehus for tiden.

Her behandles pasienter med korona på intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus (OUS). Bildet er fra november i fjor.
 • Ole Alexander Saue
  Ole Alexander Saue
  Journalist

Antall pasienter på norske sykehus har mye å si for tiltakene for å bekjempe korona. Koronapasienter er krevende. De opptar mye kapasitet.

Men hvem legges inn? De fleste er fullvaksinerte. Men ikke tro at vaksinen ikke fungerer.

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) avdekker tydelige forskjeller mellom de vaksinerte og uvaksinerte. Mer om det senere.

Også mange uvaksinerte på sykehus

Nylig ble det oppdaget en ny variant av koronaviruset, omikron. Den skapte panikk i store deler av verden. Norge har innført strenge tiltak. Frykten er at norske sykehus skal overbelastes.

Spesielt intensivkapasiteten er presset. Selv om ni av ti over 18 år er fullvaksinert. Vaksinen skulle jo være veien ut av pandemien.

Hvem er det nå som opptar sykesengene?

 • De fleste innlagte er fullvaksinerte.
 • Men nesten like mange er uvaksinerte. Til tross for at de utgjør en marginal gruppe av befolkningen.

Det er et klart tegn på vaksinens effekt. Svært få vaksinerte blir alvorlig syke.

Det er veldig mange flere vaksinerte enn uvaksinerte mennesker i Norge.

Se for deg at du deler befolkningen inn i to like store grupper: De uvaksinerte og de fullvaksinerte. Langt flere ville vært lagt inn på sykehus i den uvaksinerte gruppen, viser tall fra forrige uke.

Hvem vil ikke ta vaksinen?

Norge har et stort fortrinn sammenlignet med mange andre land. Hele 88,2 prosent av alle over 18 år har fått to doser av vaksinen.

Men hvem er det som ikke vaksinerer seg? Kan det være mange som ikke bør ta vaksinen av helsemessige årsaker?

Nei, er svaret fra FHI-overlege Preben Aavitsland. Det er svært få medisinske grunner til ikke å la seg vaksinere. Det dreier seg i hovedsak om to ulike grupper:

 • De som er overfølsom for stoffene i vaksinen.
 • De som er så skrøpelige at de ikke tåler de milde bivirkningene som følger.

– Jeg vil anslå at det samlet kan dreie seg om noen få tusen voksne personer. Godt under 10.000, sier Aavitsland.

Mange av dem kan jo ha vært smittet fra før, og dermed ha en viss beskyttelse. Så hvor mange voksne bør nå frykte korona?

Av de 345.000 uvaksinerte voksne, har 30.000 av dem vært smittet fra før. Da står vi igjen med 315.000 personer. Det sier FHI-anslag (s. 12).

Skulle de bli smittet, stiller de langt svakere enn de vaksinerte. Her er rene fakta om de uvaksinerte og fullvaksinerte innlagte:

Hvem dør?

I Norge har vi sett en betydelig økning i antall dødsfall relatert til korona.

I forrige uke var medianalderen på de som døde av korona, 83 år. Det er omtrent forventet levealder i Norge.

FHI spekulerer på om underdødelighet i fjor og etterslep er en del av forklaringen bak de høye dødstallene.

Det begynner også å bli en stund siden de eldste ble fullvaksinert. Mange av dem har mistet effekt av vaksinen. Israel slo allerede i sommer alarm om at eldre som hadde fått siste dose for mer enn et halvt år siden, ble smittet og alvorlig syke.

Og hva sier dagens FHI-tall? De fullvaksinerte som er lagt inn de siste ukene, fikk i snitt siste stikk 188 dager før innleggelse. Det er ganske nøyaktig seks måneder.

Likevel ventet FHI. Først i november begynte de over 65 år å få dose tre. Dermed rakk tusenvis av eldre å miste effekt av vaksinen og bli innlagt før de fikk tredje stikk.

De er imidlertid noen forskjeller på de innlagte vaksinerte og uvaksinerte.

De som har fått vaksinen, ligger i snitt kortere før de skrives ut. Det slår en fersk FHI-studie fast. Færre av dem trenger også intensivbehandling.

Fullvaksinerte som legges inn, er ofte svært gamle. De uvaksinerte er yngre.

Færre født i utlandet legges inn

Gjennom hele pandemien har det vært svært mange personer født utenfor Norge, som legges inn med korona. Flere uker har de vært i flertall. Til tross for at de er en svært liten gruppe av befolkningen.

Også her har noe endret seg. Nå er det langt flere norsk- enn utenlandskfødte koronapasienter på norske sykehus.

Les også

 1. En av seks av alle i Norge som er blitt smittet av korona, er smittet de siste to ukene

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Norge
 4. Folkehelseinstituttet
 5. Sykehus
 6. Vaksine