Masseskytingen i Oslo: Retten tar ikke stilling til mistanken om terror

Det kommer frem av Oslo tingretts kjennelse fra fengslingsmøtet mandag.

Det var natt til lørdag at flere utesteder i Oslo ble angrepet av det politiet mener er Zaniar Matapour (43).
  • Aksel B. Lindberg

Mandag ba påtalemyndigheten om at Zaniar Matapour (43) skulle varetektsfengsles for fire uker. De ønsket ham fengslet i fullstendig isolasjon i to uker, og ilagt brev- og besøksforbud i fire uker. Politiet begrunner dette med frykt for at bevis kan gå tapt.

Oslo tingrett har etterkommet disse ønskene. Retten finner at det sannsynlighetsovervekt for at Matapour står bak drapene.

Retten tar derimot ikke stilling til om det er sannsynlighetsovervekt for at 43-åringen har begått terror. I dag fremstår det som uavklart om det har vært en terrorhensikt bak handlingene, slik retten ser det.

Elden: En veldig god kjennelse

I en tekstmelding til Aftenposten skriver John Christan Elden at han og hans klient samtykker til varetektsfengslingen, og at det er en veldig god kjennelse.

– Retten finner skjellig grunn til mistanke for drap, men ikke terrorhensikt ut fra bevisene i dag. Det er for tidlig å konkludere om det foreligger noe angrep mot pride eller skeive, og politiet må få tid til å etterforske saken nærmere. Derfor fikk de fire uker fengsling som han samtykket til, utdyper Elden.

Han er én av fire advokater som forsvarer Matapour.

Det er viktig for Ingvild Myrold at siktedes rettssikkerhet ivaretas.

Vil undersøke siktedes psykiske helse

Tidligere har politiet sagt at de ønsker å foreta en judisiell observasjon av Matapour. Dette for å avgjøre om han er tilregnelig eller ikke.

– I denne saken, slik som i veldig mange andre alvorlige straffesaker, er det viktig å avklare den psykiske helsen til siktede. Vi vil be om å få oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige, sier Ingvild Myrold til VG.

Hun er påtaleansvarlig i saken.

Nekter fortsatt å la seg avhøre

Matapour har flere ganger nektet å la seg avhøre. Han begrunner dette med at frykt for at politiet vil manipulere film- og lydopptak i etterkant.

Myrold sier at det er viktig for dem å understreke at siktede har benyttet seg sin rett til å avstå fra å forklare seg. Men at de ønsker å høre hans forklaring.

– Vi har en god dialog med hans forsvarere. Samtidig ønsker vi ikke å presse ham når han har benyttet seg av denne retten.