Norge

Inkassobyrå får ikke trekke så mye at mannen ikke får seks halvlitere om dagen

Dommerne ga en alkoholiker rett i at han ikke kan fratas midler, slik at han ikke får dekket sitt daglige behov for seks halvlitere med øl.

En enstemmig Hålogaland lagmannsrett mener at for en alkoholiker kan inntak av alkohol være like livsnødvendig som inntak av mat.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Hålogaland lagmannsrett mener alkohol er helt livsnødvendig for mannen.

Han vant dermed over inkassoselskapet Lindorff i retten.

Det var Advokatbladet som først omtalte saken.

Mannen har gjeld som Lindorff har fått i oppdrag å inndrive.

Lagmannsretten gjorde det imidlertid denne uken klart at det går en grense for hvor mye Lindorff kan kreve inn fra utbetalingene mannen får fra Nav.

Den grensen går ved seks halvlitere.

Mannen har et alvorlig rusproblem og responderer ikke på vanlig avrusning.

«I en helt spesiell situasjon som i denne saken, hvor avrusing ikke fremstår som et alternativ og det er klart uttalt av behandlende lege at alkoholkonsum er nødvendig, finner lagmannsretten at utgifter til alkohol utgjør et nødvendig behov som begrunner en høyere sats til underhold», heter det i kjennelsen.

Får 200 kroner om dagen til øl

Mannen får 200 kroner overført daglig til et forbrukskort, slik at han får kjøpt seg seks halvlitere.

I tingretten fikk Lindorff medhold. Men mannen anket og vant altså i lagmannsretten.

Mannens lege sa i lagmannsretten at opplegget med daglig inntak av seks halvlitere kan sammenlignes med rusmiddelsubstitusjon (Subutex behandling) i LAR (legemiddelassistert rusbehandling), skriver Advokatbladet.

Domstolen sa seg enig i det.

Retten sammenligner mannens behov for penger til daglig alkoholinntak med hans behov for penger til mat, hygieneartikler, klær m.v.

Enstemmig kjennelse

«Skyldner har verge, og det er pekt på at skyldner mangler kognitive evner til å gjennomføre en avrusning gjennom for eksempel et kuropphold,» skriver retten.

«I en helt spesiell situasjon som i denne saken, hvor avrusing ikke fremstår som et alternativ og det er klart uttalt av behandlende lege at alkoholkonsum er nødvendig, finner lagmannsretten at utgifter til alkohol utgjør et nødvendig behov som begrunner en høyere sats til underhold,» skriver lagmannsretten i avgjørelsen.

Kjennelsen var enstemmig.

Les også

  1. Rusavhengige dømmes som om Stortinget hadde vedtatt en rusreform

  2. Avskjed med en rusreform i to sko

Les mer om

  1. Rusbehandling
  2. Nav
  3. Lindorff
  4. Helse