Legeforeningen ber helsemyndighetene følge Sveriges eksempel

Legeforeningen ber om at norske helsemyndigheter prioriterer helsepersonell for en tredje vaksinedose.

– Smittetrykket er på vei opp, og allerede begynner mange sykehus å bli fulle, sier president Anne-Karin Rime i Legeforeningen. De ønsker derfor en tredje vaksinedose til helsepersonell.

Svenske myndigheter vil tilby en tredje dose koronavaksine til alle fullvaksinerte svensker.

Først i køen står de over 65 år og helsepersonell.

Foreløpig er det kun immunsvekkede personer og eldre over 65 år som vil få et tredje tilbud i Norge.

Dette ønsker Legeforeningen å gjøre om på. President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, gikk ut i begynnelsen av oktober og ba om en avklaring fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

Nå går Legeforeningen sterkt ut med ønske om å få fortgang i avgjørelsen om tredje dose og helsepersonell:

– Smittetrykket er på vei opp, og sykehusene begynner å bli fylt opp. Det ser ut til at vi får stigende smitte av koronaviruset fremover i tillegg til de andre virusene. Så vi ønsker å komme i gang med å vaksinere med tredje dose til helsepersonell fortest mulig – for å holde helsepersonell friskest mulig fremover, sier Rime.

– Vi har sett fra Israel at man antagelig trenger en tredje dose for å være bedre beskyttet og hindre at man blir syk og smitter videre. Slik vurderer vi det, sier hun.

Vil sikre at flest mulig er på jobb

Helsepersonell var noen av de første som ble vaksinert i Norge, spesielt de som jobber ved intensivavdelinger og akuttmottak.

– Det er mer enn seks måneder siden, og da går antistoffene mot viruset ned. Nå foreligger det såpass mye data som viser at man bør tilby en tredje dose for å klare å holde på helseberedskapen. Mangel på personale er jo den største utfordringen under denne pandemien, sier Rime.

Hun påpeker at helsepersonell i Norge har jobbet under høyt press i halvannet år nå. Det tar tid å få vaksinert alle. Noen får lettere bivirkninger og må holde seg hjemme en dag. Det vil ta noen uker å få gjennomført vaksineringen.

Urolige for kapasiteten i helsevesenet

Det er ikke bare legene som etterspør vaksinasjon. Norsk Sykepleierforbund begynte å etterspørre den tredje vaksinedosen for helsepersonell i september.

– Med Astra Zeneca godt i minne, har vi fulgt forskning på den tredje dosen fra andre steder i verden. Vi er opptatt av kost/nytte-verdien, og effekten av en tredje vaksinedose for å kunne redusere alvorlig sykdom og smitte. Nå som smitten går opp, ønsker vi en snarlig avklaring, sier leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Vi jobber på sykehjem, intensiven og mange andre institusjoner og er redde for å smitte sårbare pasienter, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

– Vi har en høy vaksinasjonsgrad. Mange ønsker å få den tredje dosen. Vi jobber på sykehjem, intensiven og mange andre institusjoner. Vi er redde for å smitte sårbare pasienter og urolige for kapasiteten i helsetjenesten. Vi er samtidig opptatt av de ansattes sikkerhet med hensyn til eventuelle bivirkninger av vaksinen, sier forbundslederen.

  • FHI har fått et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere en eventuell tredje dose til helsepersonell. Overlege Preben Aavitsland i FHI sier til Aftenposten at de ikke kan uttale seg om når oppdraget leveres til departementet på nåværende tidspunkt.