Ombudsmannen tar opp innesperring av barn på Trandum med Listhaug og Amundsen

Og nå krangler Sivilombudsmannen og politiet om inndragning mobiltelefoner er brudd på menneskerettighetene.

I august skrev Aftenposten at 84 barn ved utgangen av den siste sommermåneden hadde blitt innesperret på Trandum. To barn var der i 18 og 24 døgn.

På Trandum rett ved Oslo Lufthavn blir personer som ikke har lovlig opphold i Norge sperret inne for å sikre at myndighetene får sendt dem ut av landet.

Etter at Sivilombudsmannen var på besøk på Trandum i 2015, kalte han det et uegnet oppholdssted for barn og unge.

I høst skrev Aftenposten at 84 barn ved utgangen av august hadde blitt innesperret på Trandum. To barn var der i 18 og 24 døgn. Over 60 av barna var 12 år eller yngre, ifølge politiets egne tall.

Tar opp praksisen etter nye dommer i Frankrike

Innesperring av barn og unge på Trandum har i flere år fått krass kritikk fra en rekke norske organisasjoner.

Redd Barna har beskrevet det som både nasjonale og internasjonale lovbrudd fra Norge.

I sommer ble lovligheten av å internere barn på utlendingsinternat prøvet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) i flere dommer mot Frankrike.

Domstolen slo blant annet fast at forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling i menneskerettighetenes artikkel 3, var krenket.

«Dommene synes å sette strenge vilkår for internering av
barn, både når det gjelder varighet og lokalenes egnethet og beliggenhet», skriver Helga Fastrup Ervik, kontorsjef i forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen i et brev til Politiets utlendingsenhet.

Etter ombudsmannens knallharde kritikk forrige vinter presiserte Politiets utlendingsenhet (PU) i vår at mindreårige kun helt unntaksvis fengsles i korte tidsrom. De påpekte også at de prøver å gjøre oppholdet så skånsomt som mulig.

Nå varsler imidlertid ombudsmannen at de etter dommene mot Frankrike vil ta opp adgangen til å internere barn, alene eller med foreldre, med Justis- og beredskapsdepartementet, som ledes av de to Frp-statsrådene Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug.

Det kommer frem i et brev til PU som svar på politiets oppfølging av Sivilombudsmannens besøk.

Politiet er uenig

PU mener det er ikke i strid med menneskerettighetene å plassere barn på lukket internat, men at staten har en forpliktelse til å beskytte barna og iverksette egnede tiltak for å sørge for deres velferd.

At enkelte barn har sittet 18 og 24 døgn på Trandum i år, kommenterte Helga Fastrup Ervik slik da Aftenposten omtalte saken i august.

– FNs spesialrapportør mot tortur har uttrykt sterk bekymring for internering av barn og vi har merket oss at den europeiske menneskerettighetsdomstol nylig har avsagt flere dommer mot Frankrike der barn hadde vært internert kortere enn i enkelte av disse sakene. Domstolen la blant annet til grunn at barn har en «ekstrem sårbarhet».

Morten Hojem Ervik, sjefen for Politiets utlendingsenhet viste tidligere i høst innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug rundt på Trandum.

Da innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i september besøkte Trandum sa hun følgende til Aftenposten om internering av barn der.

– Jeg mener det regelverket og mulighetene vi har nå er å bruke Trandum. Hvis det er sånn at det er gode alternativer til det, så er jeg villig til å se på det.

Krangler om bruk av mobiltelefon

Også mobiltelefonbruk på Trandum havner nå i Justis- og beredskapsdepartementet i Nydalen.

Helt siden 2008 har Sivilombudsmannen og politiet kranglet om å finne en løsning som gjør det mulig for de internerte på Trandum å ha egen mobiltelefon.

I dag har de anledning til å benytte Trandums fastlinjetelefon inntil seks minutter daglig.

Politiets utlendingsenhet mener retten til privatliv etter menneskerettighetenes artikkel 8 er tilstrekkelig ivaretatt gjennom dette, der samtaler kan foretas på cellen med trådløs telefon.

I brevet bemerker ombudsmannen at seks minutter daglig er et «meget begrenset tilbud». De skriver at terskelen for å forby annen elektronisk kommunikasjon enn fastlinjetelefon i lovforarbeidene ble forutsatt å være «meget høy».

Nå varsler de derfor at de vil ta opp med Justis- og beredskapsdepartementet om det er hjemmel i loven for en slik telefonordning som Trandum nå har.