Flyforbud under Behring Breivik-saken

Det blir totalt flyforbud over Skien fengsel når ankebehandlingen av den sivile saken til Anders Behring Breivik starter i januar.

Det opplyser Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Politiet har ansvar for sikkerheten på utsiden av fengselet. Vi skal ivareta sikkerheten til alle som bor i Grenland og har derfor valgt å etablere flyforbud i den aktuelle tidsperioden. Vi må ta høyde for alle eventualiteter, sier Annie Sandersen, politisjef i Grenland, i pressemeldingen.

Flyforbudet vil gjelde fra 10. januar kl. 7 til 13. januar kl. 17 og fra 17. januar kl. 7 til 18. januar klokken 17.

Anders Behring Breivik soner i Skien fengsel
Det sivile søksmålet ble ført i gymsalen i Skien fengsel av sikkerhetshensyn. Ankesaken vil finne sted på samme sted.

Flyforbudssonen gjelder i en sirkelformet sone rundt Telemark fengsel, og strekker seg 2,5 nautiske mil (4,6 kilometer) og fra bakken opp til 2500 fot (762 meter).

Forbudet gjelder all flyvning i sonen, også droner, men det er unntak for militær- og syketransport, samt politi og redningsoppdrag.

I strid med menneskerettighetene

Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og mange alvorlig såret.

Tre år senere stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

I april i år slo Oslo tingrett fast at Breiviks soningsforhold er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Staten har anket dommen, som behandles av Borgarting lagmannsrett. Saken går innenfor murene i Skien fengsel.