Norge

Drapsdømt hushjelp nektes ny rettssak: – En klar saksbehandlingsfeil

Else Beth Evans trodde hun skulle bli millionarving. I stedet ble hun dømt for drap.

Drapsdømte Else Beth Evans ble ikke hørt av Gjenopptagelseskommisjonen. Hun er dømt til 13 års fengsel.
  • Frode Sætran

Else Beth Evans ble kjent skyldig både i tingretten og lagmannsretten og dømt til 13 års fengsel for drapet på millionæren Pål Stener Johannessen.

Nå har Gjenopptagelseskommisjonen forkastet hennes begjæring om ny rettsbehandling. Dette til tross for en uttalelse fra professor Jytte Banner som regnes for å være blant Skandinavias fremste rettsmedisinere, som sår tvil om domstolenes konklusjon om dødsårsaken.

– En klar saksbehandlingsfeil av Gjenopptagelseskommisjonen, sier advokat Harald Stabell.

Det får advokat Harald Stabell til å reagere kraftig.

– Jeg mener avgjørelsen ikke er rettslig holdbar. Jeg er ikke mindre kritisk til kommisjonens avgjørelse etter å ha lest professor Banners omfattende kommentar til Gjenopptakelseskommisjonenes arbeid. Snarere tvert imot, sier Stabell.

Her kan du lese mer om grunnlaget for gjenopptagelsesbegjæringen.

Nekter fortsatt

– Jeg gir meg aldri. Jeg har ikke drept ham, sier Else Beth Evans. Hun soner på Bredtveit kvinnefengsel.

Dødsårsaken ble ikke endelig fastslått, men skader på avdødes nese, munn og hals ble i retten tolket slik at han ble utsatt for mekanisk vold før han døde.

To rettsinstanser konkluderte med at den 90 år gamle mannen ble tatt av dage av sin mangeårige hushjelp, Else Beth Evans.

Retten: Motivet var millionarv

Motivet var ifølge dommen at Evans oppdaget at Johannessen var i ferd med å fjerne henne som enearving til formuen på 15 millioner kroner, til fordel for en 36 år gammel hjemmehjelp.

Men Evans har hele tiden nektet skyld.

Johannessen ble obdusert ved Folkehelseinstituttet, som ikke kunne konkludere med hva dødsårsaken var.

Kommisjonen begrunner sin avgjørelse med at uklarheten som fantes om dødsårsaken i lagmannsretten, var om døden inntraff ved «kvelningen i seg selv, eller om hjertet stanset av den påkjenningen det ble utsatt for da han ble forhindret i å puste. Det som er funnet ut over rimelig tvil er at Evans påførte ham pustehinder og/eller hindret blodtilførsel ved vold/ytre påvirkning, og at det er det som er årsaken til at han døde.»

— Dødsårsaken kan være et fall

Professor Jytte Banner, spesiallege i rettsmedisin og professor ved Rettsmedicinsk institutt i København, åpnet for at avdøde kunne ha falt.

– I det materialet jeg bygger min uttalelse på, synes det som at skadene er begrenset til midten og den ene siden av ansiktet. Det betyr at skadene kan komme av et fall. Men det betyr ikke at man kan utelukke at skadene er et resultat av et press fra en hånd, sier Banner til Aftenposten.

Inge D. Hanssen: Hun ble felt på sine egne forklaringer

— Klar saksbehandlingsfeil

Advokat Stabell beskriver saksbehandlingen er som «sterkt kritikkverdig».

– Banner er en av Skandinavias mest anerkjente rettsmedisinere, og med hennes erklæring er det grunnlag for gjenåpning etter straffeprosessloven, sier han.

– Men Banner ble ikke engang innkalt til avhør. Det vil jeg karakterisere som en klar saksbehandlingsfeil, sier Stabell.

Jytte Banner har i et brev til Stabell reagert på Gjenopptagelseskommisjonens avgjørelse. Hun skriver:

– Det synes ikke å ha vært tatt høyde for vesentlige deler av mine vurderinger. Kommisjonen skriver også at den aldri har hatt bilder av skadene på Johannessen og derfor ikke kan ta stilling.

Les mer om

  1. Drap
  2. Harald Stabell